Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

185 milionów złotych zysku. ATAL podsumował I półrocze 2022 roku

Published

on

Inwestycja ATALu, Niebieski Bursztyn, powstająca w Redzie, fot mat. prasowe

Deweloper ATAL przekazał 1784 lokale. Wygenerował skonsolidowany przychód na poziomie 875,9 mln złotych. To oznacza wzrost o 34% r/r. Natomiast zysk netto wzrósł o 59% r/r i wyniósł 185,2 mln złotych.

Marża brutto Grupy ATAL ze sprzedaży w 1 półroczu 2022 roku wyniosła 25,9%. Za to marża netto 21,2%. W tym czasie spółka zwarła ok. 1600 umów deweloperskich i przedwstępnych. Tyle samo podpisała umów rezerwacyjnych. Dlatego też deweloper szacuje, że na koniec roku sprzeda 2500 lokali, a przekaże ok. 3500.

— Znajdujemy się w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym spowodowanym wojną na wschód od Polski, wysoką inflacją, słabnącą aktywnością polskiej gospodarki. Jednak wypracowane przez nas przewagi konkurencyjne, bardzo dobra sytuacja gotówkowa i brak zadłużenia powodują, że możemy rozwijać się w tym trudnym czasie, myśląc już o okresie, gdy koniunktura będzie bardziej sprzyjająca – opowiada z optymizmem Zbigniew Juroszek, prezes ATALu.

Advertisement

Juroszek: Zapasy mogą rosnąć. Nie stanowi to dla nas zagrożenia

Zaznacza również, nie ma za zamiaru wstrzymywać tempa działań spółki. Dlatego harmonogram, który został ustalony jest realizowany i ma być realizowany dalej.

— Nie hamujemy inwestycji, prowadzimy ok. 40 projektów deweloperskich w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce i wprowadzamy do oferty kolejne inwestycje zgodnie z naszym wewnętrznym harmonogramem. W pierwszej połowie roku zakupiliśmy dziewięć nowych gruntów za ok. 269 mln zł. Obecna sytuacja sprzyja skupowi atrakcyjnych działek, których ceny wyraźnie się urealniły – mówi Juroszek.

Natomiast jeśli uda się deweloperowi zrealizować plan sprzedaży na poziomie 2500 lokali, to prezes będzie w pełni usatysfakcjonowany. Jeśli natomiast tempo będzie wolniejsze i tak nie zostaną wstrzymane inwestycje.

Advertisement

— Tegoroczna sprzedaż powinna oscylować ok. 2,5 tys. mieszkań, co i tak będzie satysfakcjonującym wynikiem. Na to jesteśmy przygotowani. Nie zwalniamy z naszymi inwestycjami, niezależnie od tempa sprzedaży. Jesteśmy też gotowi na to, że może się okazać, iż będziemy mieć na końcu roku jakąś część niesprzedanych lokali. Zapasy mogą nam rosnąć, ale jesteśmy w tak dobrej kondycji, że to nie stanowi dla nas zagrożenia. Liczymy na lepszą sprzedaż za rok i będziemy ją prowadzić częściowo z zapasów, czyli mieszkań z zakończonych projektów – dodaje Zbigniew Juroszek.

ATAL wypłacił 232 mln złotych dywidendy

ATAL w 2019 roku wypłacił rekordową dywidendę w wysokości ok. 182 mln zł (4,70 zł na akcję), co stanowiło 100% zysku jednostki dominującej z 2018 roku. W 2020 roku jednorazowo zmieniono politykę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, zasilając kapitał zakładowy wypracowanym zyskiem. W 2021 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 80% zysku netto jednostki dominującej z 2020 roku. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafiło 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku, 28,4 mln zł, zasiliła kapitał zapasowy. W 2022 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 70% zysku netto jednostki dominującej z 2021 roku. Dlatego do akcjonariuszy trafiło 232 mln złotych, czyli 6,00 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku – blisko 101 mln zł – zasiliła kapitał zapasowy. Od debiutu akcji ATAL na GPW w 2015 roku spółka wypłaciła łącznie 756 mln zł zysku w formie dywidendy.

ATAL jest polskim deweloperem z 30-letnim doświadczeniem. Realizuje inwestycje na rynku mieszkaniowym, komercyjnym oraz w segmencie apartamentów inwestycyjnych. Natomiast aktualnie w ofercie znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w aglomeracji śląskiej, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu.

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Waldemar Olbryk: Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru

Published

on

By

Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom, fot. Archicom

Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze 2023 r. W tym czasie, spółka sprzedała 568 mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie blisko 20% kwartał do kwartału. Natomiast przychody dewelopera w tym okresie wyniosły 219,4 mln zł. Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, stwierdził, że dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, możliwe jest osiągnięcie pozycji lidera w branży deweloperskiej.

Archicom odnotowuje wzrost wyników sprzedażowych od III kwartału 2022 r. W samym II kwartale br., deweloper sprzedał 310 lokali. Natomiast łącznie w I półroczu – 568. To pozwoliło spółce osiągnąć przychody w wysokości 219,4 mln zł.

— Przychody rozpoznane z 338 przekazań w I półroczu potwierdzają, że strategia biznesowa organizacji sprawdza się. Niezmiennie dążymy do tego, aby być godnym zaufania partnerem zarówno dla nabywców mieszkań, jak i pozostałych grup interesariuszy, m.in. inwestorów instytucjonalnych. Saldo środków pieniężnych na koniec II kwartału wyniosło przeszło 450 mln zł. Zapewnia to grupie kapitałowej komfort w reagowaniu na nadarzające się okazje rynkowe dotyczące nabywania nowych nieruchomości. Istotną informacją potwierdzającą zaufanie rynku kapitałowego do spółki jest kolejna udana emisja obligacji na kwotę 62 mln zł w ramach długoterminowego programu — przekazała Agata Skowrońska-Domańska, wiceprezes zarządu Archicom.

Advertisement

Archicom z ogólnopolskim zasięgiem i ambitnymi planami

Kluczowym elementem w ramach zmian organizacyjnych dla Grupy Echo-Archicom, było sfinalizowane w sierpniu br. połączenie biznesu mieszkaniowego spółek. Tym samym, Archicom stał się ogólnopolskim deweloperem. Spółka utrzymała pozycję lidera na wrocławskim rynku mieszkaniowym. Dodatkowo, deweloper zaznaczył swoją obecność pod nową marką Echo Residential by Archicom w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, ma ambitne plany dotyczące dalszego rozwoju i ekspansji spółki:

— Jako Archicom chcemy stać się ogólnopolskim deweloperem pierwszego wyboru. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, a tym samym pozyskaniu eksperckiego know-how, banku ziemi i zespołu pracowników. Wierzymy, że wyjątkowi ludzie mieszkają w wyjątkowych miejscach. Dlatego projektujemy je dla nich z dbałością o każdy detal mający wpływ na jakość życia na osiedlu. Dostarczamy najwyższy standard mieszkania dzięki uwzględnieniu współczesnych trendów urbanistycznych, potrzeb mieszkańców i zasad kreowania zdrowej tkanki miejskiej. Nie zapominamy przy tym o odpowiedzialności środowiskowej i najlepszej jakości obsługi na każdym etapie procesu zakupu, a później wieloletniego zamieszkiwania — ogłosił Waldemar Olbryk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dom Development. Jedyna kobieta w zarządzie odchodzi ze spółki

Published

on

Małgorzata Kolarska, wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna Dom Development złożyła rezygnację, fot. Dom Development

Małgorzata Kolarska to jedyna kobieta w składzie zarządu Dom Development. Wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna, związana ze spółką od 2006 roku, właśnie złożyła rezygnację i odejdzie z grupy z końcem roku.

W zeszłym roku, Małgorzata Kolarska znalazła się na 1. pozycji na liście najlepiej zarabiających menedżerów giełdowych spółek deweloperskich. W Dom Development początkowo objęła stanowisko eksperta ds. zakupu nieruchomości. Następnie awansowała na dyrektora pionu nieruchomości. Kolarska pełni funkcję wiceprezeski zarządu od 2014 roku i jest jedyną kobietą w zarządzie dewelopera. 31 grudnia br. odejdzie ze spółki z powodów osobistych. Przewodniczący rady nadzorczej, Grzegorz Kiełpsz, już ma propozycję jej następczyni. Po rezygnacji złożonej przez Małgorzatę Kolarską, poinformował bowiem, że zarekomenduje, aby na jej miejsce powołać Monikę Perekitko.

Dom Development w przedstawionej strategii ESG DOM 2030, zobowiązał się do osiągnięcia 30% parytetu płci w zarządzie spółki do 2026 roku. Obecnie, w pięcioosobowym składzie znajduje się tylko jedna kobieta. Natomiast wśród siedmiu członków Rady Nadzorczej, są trzy kobiety. Monika Perekitko, która miałaby zastąpić odchodzącą Małgorzatę Kolarską, obecnie jest związana ze spółką Matexi. Od 2015 roku jest członkiem zarządu Matexi Polska. Ponadto, jest także członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Advertisement
Cele strategiczne Dom Development związane z ładem korporacyjnym, fot. strategia DOM 2030/ Dom Development

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze