Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Zielona rewolucja. Ekologiczne osiedla na czele

Published

on

Inwestycja Royal Residence na warszawskim Wilanowie, fot. Robyg

W świecie stojącym przed palącymi wyzwaniami środowiskowymi, koncepcja ekologicznych osiedli stanowi nadzieję na zrównoważony rozwój miast. Deweloperzy coraz śmielej wprowadzają innowacyjne projekty, które traktują priorytetowo funkcjonowanie w harmonii z naturą. Ekologiczne osiedla oferują nie tylko wygodne przestrzenie mieszkalne, ale także wizję lepszej przyszłości dla nas samych i planety. Sprawdzamy jakie cechy posiadają inwestycje, które wyznaczają drogę do bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego stylu życia.

Czym charakteryzują się ekologiczne osiedla?

Sektor budowlany w Polsce odpowiada za blisko 38% emisji dwutlenku węgla w kraju. Dlatego już dziś część deweloperów projektuje ekologiczne inwestycje z głębokim zaangażowaniem w minimalizowanie ich wpływu na środowisko. Zmiany te integrują szereg zasad, technologii i praktyk projektowania przyjaznych dla planety. To pozwala tworzyć miejsca, w kórych możliwe jest harmonijne współistnienie pomiędzy mieszkańcami i ich naturalnym otoczeniem.

Mieszkania z inteligentnymi rozwiązaniami

Na temat proekologicznych działań w inwestycjach realizowanych przez ROBYG opowiedziała nam Anna Wojciechowska, Head of ESG, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Gdańsku i Poznaniu:

Advertisement

— Nowoczesne technologie w budownictwie są dziś wykorzystywane do ułatwiania życia mieszkańcom, ale również przynoszą realne ekologiczne korzyści. W 2015 r. jako pierwsza firma w branży deweloperskiej wprowa­dziliśmy w standardzie wyposażenia inteligentny system zarządzania mieszkaniem o nazwie ROBYG Smart House by Keemple. Obecnie już ponad 17 tys. mieszkań w naszych inwestycjach oferuje to rozwiązanie, przyczyniając się do zmniejszenia śladu węglowego. Konsumenci bardzo chętnie korzystają z podobnych udogodnień. Nie tylko dlatego, że zdalne sterowanie wyposażeniem mieszkania (m.in. regulacja temperatury i ogrzewania) jest proekologiczne. System zwiększa także bezpieczeństwo domowników i samego mieszkania oraz pozwala ograniczyć zużycie mediów nawet o 30%. To bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki. Łatwe sterowanie za pomocą aplikacji to też wygoda – w jednym miejscu można sterować klimatyzacją, kontrolować oświetlenie i temperaturę czy obsługiwać rolety.

Zrównoważona architektura i projektowanie

Osiedla ekologiczne charakteryzują się zrównoważonymi projektami architektonicznymi, w których priorytetem jest efektywność energetyczna, naturalna wentylacja i wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska. Często wykorzystują pasywną konstrukcję słoneczną, zmniejszając zapotrzebowanie na sztuczne źródła energii. Ponadto, w nowoczesnych osiedlach tego typu projektuje się sporych rozmiarów przeszklenia. To pozwala na maksymalne doświetlenie lokalu światłem dziennym oraz docieplenie go w sezonie letnim.

Jak wskazują deweloperzy, w takich inwestycjach, jedną z najważniejszych kwestii jest właściwy projekt. Archicom od kilkudziesięciu lat kreuje miastotwórcze projekty. Deweloper utworzył również stronę, na której informuje o swoich działaniach na rzecz środowiska i klimatu oraz zamieszcza raport ESG.

Advertisement

— Kluczem do odpowiedniego zastosowania ekologicznych rozwiązań na terenie naszych inwestycji jest projektowanie. Osiedle to nie tylko budynki, infrastruktura komunikacyjna czy zaplecze parkingowe, ale coraz większą wagę przykłada się do przestrzeni zielonych służących odpoczynkowi i rekreacji. Staramy się, aby wegetacja starannie dobranych gatunków drzew, krzewów oraz roślin była naprzemienna i cieszyła mieszkańców, ale też korzystnie wpływała na ekosystem. Pomaga w tym stały serwis i opieka sprawdzonych partnerów specjalizujących się w ochronie i pielęgnacji terenów zielonych — opowiada Dawid Wrona, członek zarządu Archicom.

Podobne zdanie na ten temat ma przedstawicielka spółki ROBYG. Jej zdaniem to właśnie od samego projektu w dużej mierze zależy sukces późniejszego funkcjonowania takich osiedli.

— Budynek musi zostać najpierw odpowiednio przygotowany. W inteligentnych inwestycjach kluczowe jest właśnie przygotowanie produktu, które znacznie ułatwia późniejsze zarządzanie. Podobnie jak w miastach typu smart city, tylko w mniejszej skali, można wzajemnie korzystać ze swoich zasobów i technologii, by optymalizować zużycie — komentuje Anna Wojciechowska.

Advertisement

Odnawialne źródła energii

Cechą charakterystyczną osiedli ekologicznych jest ich oparcie na odnawialnych źródłach energii, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz geotermalne systemy grzewcze i chłodnicze. Idealnym rozwiązaniem byłoby wytwarzać tyle czystej energii, ile zużywa inwestycja, tym samym znacznie zmniejszając swój ślad węglowy.

Zrównoważony transport

Coraz częściej przy projektowaniu osiedli, deweloperzy priorytetowo traktują zrównoważone opcje transportu, takie jak ścieżki rowerowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i dostępność transportu publicznego. Tutaj stawia się na przewagę ruchu pieszego i rowerowego. Celem jest zmniejszenie uzależnienia mieszkańców od pojazdów indywidualnych, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Przestrzenie zielone i różnorodność biologiczna

Osiedla ekologiczne są zaprojektowane tak, aby maksymalizować przestrzeń zieloną, włączając ogrody, parki, a nawet lasy miejskie. Nowoczesne inwestycje coraz częściej mają zaprojektowane zielone dachy. Zapewnia to mieszkańcom nie tylko dostęp do przyrody, ale także promuje różnorodność biologiczną. Ponadto, działa jak pochłaniacz dwutlenku węgla, łagodząc efekt miejskiej wyspy ciepła.

Advertisement
Osiedle Rytm Mokotowa w Warszawie jest wyposażone m.in. w panele fotowoltaiczne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, mural antysmogowy oraz ławki solarne. Fot. Robyg

Ochrona wody

Woda jest cennym zasobem. A inwestorzy realizujący eko-osiedla, dostrzegają ten fakt, wdrażając technologie oszczędzające wodę. Należą do nich systemy pozwalające na zbieranie wody deszczowej czy system recyklingu szarej wody. Ważne jest również kształtowanie krajobrazu odpornego na suszę. Co więcej, projektanci terenów wspólnych wdrażają też instalacje oczyszczające wodę za pomocą filtrów roślinnych. Praktyki te zmniejszają zużycie wody i przyczyniają się do ochrony lokalnych zasobów wodnych.

Te i inne proekologiczne rozwiązania wprowadza w swoich inwestycjach spółka ROBYG:

— W ROBYG innowacje i ekologia to nie tylko system Smart House. Jako odpowiedzialna firma, stawiająca na zrównoważone rozwiązania, realizujemy w swoich inwestycjach Zielony Standard ROBYG. Jest pierwszym na rynku tak usystematyzowanym standardem deweloperskim. Obejmuje 16 różnorodnych przyjaznych środowisku elementów – są to ogrody deszczowe (dbające o retencję wody), zielone ściany (walczące z zanieczyszczeniem powietrza), panele fotowoltaiczne (pozyskujące energię z odnawialnych źródeł) czy szereg wytycznych dla architektów, projektantów i podwykonawców. Specjalnie opracowane założenia dotyczą konstrukcji budynku, rozwiązań wodno-kanalizacyjnych i stosowanych materiałów, jak również projektu zieleni i ochrony bioróżnorodności. Wszystko po to, aby realizować nasze ambitne cele w walce ze zmianami klimatu i odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych planety — wylicza Anna Wojciechowska, przedstawicielka dewelopera.

Klienci doceniają nowoczesne eko-osiedla

Deweloperzy, którzy decydują się na tego typu rozwiązania są przekonani o słuszności swoich działań. Ekologiczne rozwiązania doceniają również coraz bardziej świadomi klienci. I spora część z nich jest w skłonna dopłacić, aby mieszkać w tego typu budynkach. Jednak, aby takie inwestycje mogły sprawnie służyć mieszkańcom, potrzebują też odpowiedniej opieki w przyszłości.

Advertisement

— Osiedlowa infrastruktura nastawiona na dbanie o ekologię, a także ochronę środowiska wymaga stałej pielęgnacji i serwisowania. Przykładem niech będzie system fotowoltaiczny, który należy zamontować z zachowaniem określonych wymogów. Następnie corocznie dokonywać jego przeglądów i weryfikować w ten sposób poprawność funkcjonowania. Podobnie jest z osiedlowymi stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, które cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców inwestycji spółki Archicom. W naszych inwestycjach eliminujemy także wyspy ciepła poprzez stosowanie jasnej kolorystyki, a także zielonych dachów. Zapewniamy na terenie osiedli minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto projektujemy łąki kwietne, zielone dziedzińce i systemy zbierania wody deszczowej i wykorzystania jej do m.in. podlewania roślinności w częściach wspólnych. To wszystko wymaga stałego nadzoru i ewentualnej modernizacji wynikającej z codziennego użytkowania — podkreśla członek zarządu Archicom.

Osiedle River Point we Wrocławiu usytuowane na nadodrzańskiej wyspie, fot. Archicom

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Echo Investment koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Published

on

Echo Investment działa na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, fot. mat. prasowe

Grupa Echo Investment zaprezentowała raport podsumowujący swoje działania w obszarze ESG za 2023 rok. Deweloper po raz pierwszy przygotował dokument zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością są również dane na temat śladu węglowego, które uwzględniają emisje pośrednie w wybranych kategoriach.

Echo Investment prowadzi swoją działalność deweloperską w oparciu o strategię ESG, która określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Celem spółki jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

— Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności. Zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw  – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii — podsumował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Advertisement

Przeczytaj także: Nowy biurowiec Echo Investment we Wrocławiu

Grupa zamierza oprzeć swoje raportowanie zgodnie z nowym standardem, na podstawie tzw. analizy podwójnej istotności. To badanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, obejmuje też trendy społeczne i ekologiczne na jej kondycję finansową. Pozwala ona wdrażać zmiany w modelu biznesowym w sposób przemyślany, odpowiadający na realne wyzwania oraz oczekiwania otoczenia.

Czwarty raport Echo Investment w obszarze ESG

Spółka ograniczyła o 35% ślad węglowy w 2023 roku z zakresu 1 i 2. To bezpośrednie emisje, które wynikają ze spalania paliw kopalnych przez firmę lub powstają w skutek procesów technologicznych. A także emisje pośrednie ze zużywania energii dostarczonej z zewnątrz. Deweloper po raz pierwszy ujął w raporcie informację na temat śladu węglowego w zakresie 3, który uwzględnia emisje pośrednie Grupy powstałe w łańcuchu wartości. Wynikają one m.in. z podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, zakupionych dóbr kapitałowych i materiałów czy produkcji odpadów.

Advertisement

Jednym z głównych filarów wśród zagadnień społecznych był rozwój kompetencji pracowników, ich bezpieczeństwa oraz warunki pracy. Grupa zmniejszyła o 4% różnicę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami. Natomiast kolejne miesiące przyniosą prace nad rozwiązaniami, które będą wspierać transparentne ustalanie wynagrodzeń.

Ponadto, firma wykonała szereg działań w kierunku wzmocnienia ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej. Wśród nich znalazły się szkolenia promujące etyczne zachowania w biznesie oraz promocja Kodeksu Postępowania wśród pracowników.

Cały raport Echo Investment dotyczący zrównoważonego rozwoju i działań podjętych w 2023 roku można przeczytać TUTAJ.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom po spadku sprzedaży liczy na nowy program rządowy

Published

on

Olchowy Park w Warszawie, fot. Victoria Dom

Deweloper Victoria Dom zakończył I kwartał br. z liczbą 332 sprzedanych mieszkań. To oznacza spadek sprzedaży o około 9% względem analogicznego okresu 2023 roku. Zarząd dewelopera ma nadzieję, że nowy program mieszkaniowy rządu przyczyni się do lepszych wyników w II połowie roku.

— Z optymizmem patrzymy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku. Oraz perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych. Dlatego planujemy w najbliższych miesiącach wprowadzać kolejne projekty w nowych oraz istniejących lokalizacjach, które zwiększą naszą ofertę mieszkaniową — skomentował I kwartał br. Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Zobacz także: Victoria Dom publikuje wynik finansowy za 2023 rok

Advertisement

Spółka aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, deweloper planuje wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo, w marcu Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 5. etap inwestycji Olchowy Park na warszawskiej Białołęce. W ofercie znalazło się 106 mieszkań. Ceny lokali zaczynają się od 353 600 zł. 

— Rynek obecnie pozostaje w fazie oczekiwania na nowy program rządowy. Jednocześnie wysokie koszty budowy, rosnące ceny gruntów, bardzo długi proces administracyjny oraz wysokie stopy procentowe przy projektowanej śródrocznej inflacji na poziomie 5-6% powodują, że kupujący mają ograniczoną zdolność kredytową. Czynniki te wpływają na aktualny poziom sprzedaży —dodał Waldemar Wasiluk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Karimpol zmienia dyrektora. Michał Orłowski z nową funkcją

Published

on

Już nie Jarosław Prawicki, a Michał Orłowski będzie pełnił funkcję Director, Head of Leasing and Asset Management w Karimpol Polska. Zmiana nastąpiła w tym miesiącu.

Karimpol działa na naszym rynku od 1997 roku. Obecnie posiada inwestycje w pięciu krajach, oprócz Polski również w Czechach, Austrii, na Słowacji i Węgrzech. Deweloper buduje oraz wynajmuje powierzchnie komercyjne.

W Warszawie spółka zrealizowała dziewięć projektów. Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV są wymieniane jednym tchem. Natomiast największy i najbardziej prestiżowy projekt Grupy Karimpol, to biurowiec Skyliner. Łączna powierzchnia najmu wszystkich inwestycji w Polsce wynosi blisko 200 tys. mkw.

Advertisement

Michał Orłowski miał duży udział w sukcesie spółki.

— Obszar jego dotychczasowej działalności obejmował m.in. zarządzanie wynajmem ponad 50 budynków biurowych.W  tym obiektów klasy A i B oraz finalizację umów wynajmu na ponad 200,000 mkw. Jego strategiczne podejście i przywództwo były kluczowe w zapewnieniu pełnej komercjalizacji tak znaczących projektów, jak m.in. warszawskie biurowce SEZAM, Atrium Tower czy Mokotowska Square. Michał Orłowski, warszawiak o polsko-kanadyjskich korzeniach, wnosi ze sobą bogate, ponad 18-letnie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości — informuje deweloper.

Przed dołączeniem do Grupy Karimpol, Orłowski pełnił funkcję Dyrektora ds. Wynajmu w Revetas, nadzorując projekty biurowe w Krakowie i Katowicach. Wcześniej pracował również w BBI Development, DTZ, Cushman & Wakefield oraz w Banku BNP Paribas.

Advertisement

Nowy Director, Head of Leasing and Asset Management uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskiem. Zdobył dyplom z prawa amerykańskiego na Levin College of Law na Florydzie. A także z prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie Cambridge. Jest posiadaczem tytułu Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych (CCIM – Certified Commercial Investment Member). Był członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

W spółce zastąpił Jarosława Prawickiego, który pracował w Karimpolu ponad 6 lat.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze