Connect with us

jak mądrze kupić mieszkanie

Zawierasz umowę z deweloperem? Masz prawo wybrać własnego notariusza

Published

on

fot. Brooke Cagle

Jeśli zdecydujesz się na zakup mieszkania od dewelopera, może być tak, że już w umowie rezerwacyjnej, narzuci ci kancelarię notarialną do podpisania późniejszych umów – deweloperskiej i przenoszącej własność. Nie musisz się na to godzić.

Nie ma przepisu w prawie, który dawałby deweloperowi możliwość wyboru notariusza za ciebie. Co więcej, UOKiK uznał tego typu zapisy za niedozwolone postanowienia umowne, które rażąco naruszają interesy klienta.

Advertisement
Dlaczego zatem deweloperzy wyznaczają „swoje” kancelarie do podpisywania umów?

 • Głównie ze względów praktycznych. Decydują się na jednego notariusza w danym mieście, z którym stale współpracują – obsługuje on regularnie inwestycję, posiada całą niezbędną dokumentację, zna sytuację formalnoprawną inwestycji. Podpisywanie umów w wielu kancelariach, konieczność kompletowania dokumentacji od podstaw i tworzenia wzoru umów, znacznie wydłużyłyby podpisanie aktów.
 • Ze względów praktycznych. Pełnomocnik dewelopera uprawniony do podpisywania umów, często spędza cały dzień w kancelarii, zawierając umowy z klientami, umówionymi godzina po godzinie. Zmiana kancelarii utrudniłaby i wydłużyła organizację tego procesu.
 • Deweloper, który podpisuje umowy u jednego notariusza zazwyczaj też ma wynegocjowane niższe stawki (płaci on połowę kosztów umowy deweloperskiej). W tym przypadku, taniej może być również dla ciebie, choć nie musi.

Wybór notariusza podpisującego umowy z kupującymi przez dewelopera, często powoduje obawy lub frustrację niektórych klientów. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji kupując mieszkanie, pamiętaj, że nie musisz się na to godzić. Choć, z przytoczonych wcześniej względów, takie rozwiązanie powinno być również korzystniejsze dla ciebie. Niemniej jednak, wybór kancelarii notarialnej jest kwestią wzajemnych ustaleń między tobą a deweloperem.

Co zrobić w sytuacji, kiedy deweloper na etapie rezerwacji chce narzucić ci swojego notariusza?

 • Jeśli jesteś w stanie zgodzić się na wyznaczenie notariusza przez dewelopera, możesz negocjować z nim, aby w zamian za twoje ustępstwo pokrył za ciebie koszty umów – deweloperskiej i przenoszącej własność. Deweloperzy są skłonni do udzielania tego typu bonusów, ponieważ zwykle mają ustalone niższe stawki w kancelariach, z którymi współpracują. Dla ciebie natomiast to oszczędność kilku tys. zł. (Np., przy mieszkaniu o wartości ok. 500 tys. zł, koszty umów to między 3 – 4 tys. zł.).
 • Jeśli z jakichś względów absolutnie nie odpowiada ci wskazana kancelaria- powołaj się na wyrok UOKiK, zgodnie z którym takie zapisy zostały wpisane do rejestru niedozwolonych klauzul. W ostateczności, pozostaje droga sądowa.
Przed przystąpieniem do podpisania umowy w kancelarii poproś, aby deweloper przesłał ci kilka dni wcześniej projekt umowy – będziesz mieć czas na przeczytanie i zrozumienie jej zapisów, a w przypadku niejasnych sformułowań możesz je wyjaśnić z zaufanym prawnikiem.
Advertisement

jak mądrze kupić mieszkanie

Kupiłaś mieszkanie na kredyt? Sprawdź, jak odzyskać część pieniędzy

Published

on

Teraz możesz uzyskać od banku zwrot kwoty za ubezpieczenie pomostowe, fot. Jenny Ueberberg

Planujesz kupić mieszkanie na kredyt? Podpisałaś już umowę kredytową, ale wciąż czekasz na wpis do hipoteki? Od września możesz odzyskać pieniądze pobrane przez bank za dodatkowe ubezpieczenie pomostowe. Możesz sporo zaoszczędzić.

Jeśli zdecydowałaś się kupić mieszkanie, bank udzielający ci kredytu będzie chciał zabezpieczyć się na wypadek twojej niewypłacalności. Dla banku odpowiednim zabezpieczeniem jest wpis do księgi wieczystej. Zanim jednak sąd dokona wpisu, banki wymagają dodatkowej opłaty, tzw. ubezpieczenia pomostowego. Ta opłata jest obowiązkowa i ma charakter ubezpieczenia ryzyka kredytowego.

Advertisement

Mieszkanie na kredyt. Ubezpieczenie pomostowe, to dodatkowy koszt kredytu

Wprawdzie, konieczność opłacania ubezpieczenia pomostowego jest czasowa, ale może generować spore koszty – nawet kilkaset złotych miesięcznie. Co znaczy, że kredyt będzie cię kosztował nawet o kilka tysięcy złotych więcej. Dlatego, że w zależności od miasta, na wpis trzeba czekać od kilku do kilkunastu miesięcy. W tym czasie musisz opłacać bankowi dodatkowe ubezpieczenie pomostowe do czasu uzyskania wspomnianego wpisu. Od września br. możesz odzyskać wpłaconą kwotę.

Kredyt hipoteczny. Co zrobić, aby bank zwrócił ci kwotę za ubezpieczenie

Do 17 września 2022 r. kwota za ubezpieczenie pomostowe, którą bank pobierał klientom kredytowym co miesiąc aż do uzyskania wpisu do hipoteki, była bezzwrotna. W zeszłym miesiącu, nastąpiła nowelizacja Ustawy o kredycie hipotecznym. Aktualnie bank będzie musiał zwrócić ci pobraną sumę za czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej.

Zgodnie z ustawą, kwotę ubezpieczenia pomostowego po dokonaniu wpisu do KW bank musi:

Advertisement
 • zwrócić kredytobiorcy,
 • zaliczyć na poczet spłaty kredytu.

Kredyt mieszkaniowy. Kogo obejmują przepisy zwrotu pieniędzy?

Przepisy znowelizowanej ustawy dotyczą osób, które:

 • podpisały umowę o kredyt hipoteczny po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy, tj. od 17 września 2022 r.
 • podpisały umowę o kredyt hipoteczny przed 17 września 2022 r., ale do tego momentu nie uzyskały jeszcze wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Jak odzyskać kwotę za ubezpieczenie pomostowe?

Zwrot kwoty pobranej przez bank jako ubezpieczenie, możesz otrzymać po uzyskaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Jeśli planujesz podpisać umowę kredytową lub podpisałaś ją po 17 września, zasady zwrotu opłaty za ubezpieczenie pomostowe będą zawarte w umowie.

Jeśli zdecydowałaś się na kredyt hipoteczny wcześniej, bank musi zwrócić ci kwotę ubezpieczenia pomostowego w ciągu 60 dni od dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ewentualnie w tym czasie bank powinien zaliczyć tę sumę na poczet spłaty kredytu.

Bank powinien zrobić to z automatu. Jeśli nie otrzymasz wpłaconej kwoty w podanym terminie, wyślij do banku wniosek o zwrot pobranych środków. Dodatkowo załącz odpis z księgi wieczystej potwierdzający umieszczenie w niej informacji o wpisaniu hipoteki.

Advertisement

Continue Reading

jak mądrze kupić mieszkanie

Deweloper opóźnia podpisanie aktu przenoszącego własność? Zastosuj to

Published

on

Deweloper musi wskazać termin przeniesienia własności w umowie deweloperskiej, fot. Finn Hľackshaw

Jeśli deweloper będzie opóźniał zawarcie aktu przenoszącego własność, możesz ponieść dodatkowe koszty. Zgodnie z prawem, w umowie deweloperskiej musi znaleźć się termin, do kiedy deweloper podpisze z tobą przeniesienie własności. Jednak w praktyce te terminy bywają przesuwane.

Podpisanie aktu przenoszącego własność mieszkania jest ostatnim etapem procesu zakupu nieruchomości. Dlatego powinnaś pomyśleć o nim już na początku, przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Jak się zabezpieczyć i co zrobić jeśli upłynął już termin podpisania aktu przenoszącego własność, a deweloper nadal nie zaprasza cię do notariusza? A może ciągle przesuwa ten termin? Masz kilka opcji do wyboru. Możesz nawet rozwiązać umowę deweloperską.

Advertisement

Zakup mieszkania. Kary umowne stosowane wybiórczo

Deweloperzy lubią kary umowne, ale stosowane tylko wobec klientów. Dlatego nierzadko w umowach deweloperskich stosują zapisy stanowiące o karze wobec nabywcy mieszkania za opóźnienie w płatności, ale nie chcą płacić za opóźnienia z własnej strony. A przecież deweloper również ma zobowiązania, np. przeniesienie własności na ciebie. Co możesz zrobić już na etapie podpisania umowy deweloperskiej? Negocjuj z deweloperem wpisanie kar umownych do tej umowy. Dzięki temu, w przypadku opóźnienia, bez trudu uzyskasz wypłatę należnej ci kwoty. Zapis o naliczeniu kary umownej w przypadku opóźnień ze strony inwestora, zabezpiecza cię automatycznie. W tej sytuacji nie musisz udowadniać nic, poza niedotrzymanym terminem.

Ciągle jednak deweloperzy odmawiają zawarcia zapisów dotyczących kar umownych. Taka praktyka nie jest zgodna z prawem i spotkała się już z krytyką UOKiK. Prezes Urzędu nałożył kary na deweloperów narzucających niedozwolone klauzule, w tym brak kar umownych oraz wskazanie kwoty maksymalnej. Odwołanie jednego z deweloperów w tej sprawie zostało odrzucone przez sąd, który tak uzasadnił decyzję:

Jedynie w przypadku kary nieograniczonej co do wysokości, deweloper realnie odczułby konsekwencje finansowe swojego zaniechania w każdym dniu zwłoki i w ten sposób faktycznie poniósłby odpowiedzialność.XVII AmA 26/19 – Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Deweloper i opóźnienia. Odszkodowanie możliwe, ale kłopotliwe

Jeśli w umowie deweloperskiej wzajemnie postanowicie nie stosować kar umownych, w przypadku opóźnienia w przeniesieniu własności pozostaje odszkodowanie. Taką możliwość daje ci kodeks cywilny (art. 471 K.C.).

Advertisement

W tym wypadku będziesz musiała udokumentować poniesione straty finansowe (np. brak zysków z wynajmu lokalu w celach zarobkowych albo dłuższą konieczność wynajmowania innego lokalu na własne potrzeby).

Odstąpienie od umowy z deweloperem. Jak to zrobić?

Kiedy podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania, zapewne nie będziesz myślała o tym, że deweloper może nie dotrzymać umówionych terminów. A już na pewno nie będziesz zakładać rozwiązania umowy. Jednak warto wiedzieć, że masz również taką możliwość. I możesz z niej skorzystać, gdy deweloper nie podpisze z tobą aktu przenoszącego własność.

Zanim jednak poinformujesz o odstąpieniu od umowy, zobacz jak powinnaś się przygotować:

Advertisement
 • sprawdź w umowie deweloperskiej do kiedy deweloper zobowiązał się przenieść na ciebie własność mieszkania (ta informacja powinna znaleźć się w umowie i w załączonym do niej prospekcie informacyjnym),
 • jeśli minęła wskazana data, musisz wysłać do dewelopera pismo, w którym wyznaczysz mu 120 – dniowy termin na podpisanie aktu przenoszącego własność,
 • dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu, możesz wystąpić o rozwiązanie umowy deweloperskiej.

Prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej daje ci Ustawa deweloperska. Aby to rozwiązanie było skuteczne, powinnaś zastosować powyższą procedurę, o czym stanowi art. 43, pkt. 3 ustawy. Co ważne, w tym przypadku nie ponosisz kosztów związanych z rozwiązaniem umowy, a deweloper jest zobowiązany zwrócić ci wpłacone środki.

Ustawa przewiduje również, że w tej sytuacji nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

Jesteś zainteresowana zakupem mieszkania, ale obawiasz się rzetelności dewelopera? Sprawdź artykuł 7 błędów dewelopera. Przez to możesz odstąpić od umowy.

Advertisement
Continue Reading

jak mądrze kupić mieszkanie

Wybór mieszkania. Jakich błędów powinnaś unikać

Published

on

fot. Andrea Davis

Niedoświetlony salon, zbyt mały aneks kuchenny lub balkon wychodzący na okna sąsiada… To tylko kilka z licznych wad, na które skarżą się ci, którzy je zdecydowali się na kupno nowego mieszkania. I żałują, że nie sprawdzili lepiej przed zakupem. Szukasz nowego mieszkania? Wybierasz mieszkanie na podstawie rzutu, bo inwestycja jest jeszcze w trakcie budowy? Podpowiem ci, na co zwrócić uwagę.

Na co ma być miejsce w przedpokoju?

Wyobraź sobie, że wchodzisz w zimie do mieszkania w ośnieżonych butach i kurtce i nie masz ich gdzie zostawić. No właśnie… dość częstym problemem jest zbyt wąski przedpokój. Zwróć uwagę na szerokość przedpokoju przy wejściu, czy będzie tam wnęka na szafę lub wieszak, na którym możesz zostawić odzież. 

Advertisement

Salon i strony świata są ważne przy kupnie mieszkania

Widziałam kiedyś na Instagramie stories Jessiki Mercedes, na którym opowiadała, że nie zdawała sobie sprawy z tego, jak ważne jest usytuowanie mieszkania względem stron świata. Nikt jej o tym nie powiedział, dlatego błędnie nie zwróciła uwagi na ten aspekt kupując swój pierwszy lokal. Doskwierały jej okna wychodzące na północ, bo mieszkanie było ciemne i zimne. Chcesz mieszkanie doświetlone i ogrzane słońcem? Wybierz te, które posiada salon od strony południa/ zachodu. To ważne, bo tu spędzamy z reguły największą część dnia. W przypadku ekspozycji zachodniej, będziesz się cieszyć słońcem po powrocie z pracy. Sypialnia może mieć okna wychodzące na wschód- poranne światło sprzyja wstawaniu. 

Kuchnia w nowym mieszkaniu. Sprawdź wymiary

Obecnie na nowych osiedlach przeważają aneksy kuchenne połączone z salonem. Chcesz oddzielną kuchnię? Sprawdź czy w mieszkaniu będzie możliwość wstawienia ścianek oddzielających. Lubisz gotować? Sprawdź wymiary aneksu. Zwłaszcza jeśli wybierasz lokal na podstawie rzutu. Niektóre z nich są tak niewielkich rozmiarów, że niezwykle ciężko jest je zabudować, a nawet móc swobodnie gotować przy otwartej kuchni. Przyjmuje się, że optymalny blat kuchenny powinien mieć od 4 m długości.

Zobacz inne porady przy zakupie mieszkania w naszych artykułach

Advertisement

Słupy, filary i zbyt duże skosy mogę być uciążliwe

Takie dodatkowe „ozdobniki” są mało widoczne na rzucie mieszkania, a potrafią uprzykrzyć codzienne funkcjonowanie. Doradca dewelopera raczej ci o nich nie wspomni, bo wie, że mogą być uciążliwe w późniejszym wykończeniu i użytkowaniu lokalu.

Kupno nowego mieszkania. Balkon to miejsce do życia

Świetnie by było, gdyby poza czymś do siedzenia, zmieścił również suszarkę na pranie w sezonie letnim. Lubisz prywatność? Balkon wychodzący na okna sąsiada lub stykający się z innym, narożnym balkonem może nie spełniać takiej funkcji, jaką byś chciała. Ja miałam kiedyś balkon na I p. zaraz przy chodniku i bardzo przeszkadzało mi, kiedy wszyscy zaglądali, co czytam lub jem na zewnątrz.

Na którym piętrze wybrać mieszkanie?

Niezależnie od twoich preferencji, powinnaś mieć świadomość, że mieszkania parterowe bywają, choć nie muszą być chłodniejsze. Zawsze istnieje większe ryzyko włamania, nie zostawisz otwartych okien kiedy wychodzisz, możesz mieć mniej prywatności i musisz dbać o ogródek – choć sam ogród jest atutem. Z kolei lokale na najwyższych piętrach mogą bardziej się nagrzewać, za to nikt nie będzie hałasował ci nad głową.

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze