Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Boaz Haim, prezes RONSON Development: Czekamy na odbicie rynku. Kupujemy działki

Published

on

Boaz Haim, prezes RONSON Development, fot. mat. prasowe

Przychody w I-III 2022 r. na poziomie 199,4 mln zł. To spadek o 150,0 mln zł. Zysk netto 12,1 mln zł wobec 28,8 mln zł w I-III kw. 2021 r. Jednak widać wzrost marży do 24,5%. Takie wyniki zaprezentował RONSON Development.

W pierwszych 9 miesiącach deweloper sprzedał 298 lokali. Kupił 7 działek. Bank ziemi zabezpieczył na 5 475 lokali w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. 578 lokali przeznaczył do działalności w ramach PRS. 1 009 lokali w 8 projektach wprowadził na rynek.

Spadek przychodów o 150 mln złotych ma wynikać z mniejszej liczby oddanych mieszkań. Było ich 466 w porównaniu do 625 przekazań w I-III kw. 2021 r.

Advertisement

Deweloper zabezpiecza bank ziemi

– Wyniki finansowe i sprzedażowe RONSON Development są odzwierciedleniem obecnej sytuacji ekonomicznej. Wysoka inflacja, kolejne podwyżki stóp procentowych, a w efekcie zahamowanie na rynku kredytów hipotecznych sprawiły, że grupa klientów gotówkowych zmniejszyła się o ok. 70% i widać to w naszych statystykach sprzedażowych – opowiada Boaz Haim, prezes RONSON Development.

Haim znajduje jednak i jasne strony tegorocznych wyników spółki.

– Powodem do satysfakcji jest jednak osiągnięty poziom marży, wyższy o 36% względem ubiegłego roku. Naszym celem jest obecnie przygotowanie się na odbicie rynku, dlatego stale poszerzamy nasz bank ziemi. W raportowanym okresie kupiliśmy 7 nowych działek, gdzie powstanie ponad 2 000 mieszkań – dodaje prezes.

Advertisement

Analizując wyniki wzrost marży brutto jest widoczny. W pierwszych trzech kwartałach wzrosła do 24,5% wobec 18% w analogicznym okresie w 2021 roku. Co ciekawe, w trzecim kwartale wyniosła ona aż 28%. Główne projekty, które wpłynęły na marżę brutto to Ursus Centralny IIa z marżą 24,2%, Ursus Centralny Ib z marżą 27,0% oraz Nowe Warzymice II z marżą 27,2%.

Zysk operacyjny wyniósł 28,0 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 41,7 mln zł w I-III kw. 2021 r., zysk netto 12,1 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 28,8 mln zł w I-III kw. 2021  Natomiast wypływy środków pieniężnych netto CF z działalności operacyjnej za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 r. wyniosły 75,2 mln zł, w porównaniu do wpływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. w wysokości 57,4 mln zł.

RONSON wszedł w nową sytuację rynkową z silną kondycją finansową

– RONSON działa na polskim rynku nieruchomości od ponad dwóch dekad. W tym czasie przeżywał on swoje cykle, a RONSON z powodzeniem dostosowywał się do zmieniających się warunków rynkowych, poprzez umiejętność skalowania poziomu swojej aktywności do aktualnej sytuacji rynkowej – twierdzi Yaron Shama, dyrektor finansowy RONSON Development.

Advertisement

—Obserwując spowolnienie rynku w otwieraniu nowych projektów, widzimy pewien wpływ na koszty budowy. Ceny materiałów budowlanych w minionym kwartale pozostały stabilne, a oferty wykonawców były negocjowalne do satysfakcjonujących poziomów. To pozwalało nam na utrzymanie dodatnich marż projektowych. RONSON wszedł w tę sytuację rynkową ze stosunkowo silną kondycją finansową, choć obecnie stoi przed szeregiem wyzwań finansowych. Głównymi z nich są wysokie stopy procentowe oraz malejąca sprzedaż, co wpływa na przepływy pieniężne Spółki. Mimo to RONSON nie ma problemów z płynnością i zaciąganiem kredytów bankowych na swoje bieżące projekty. Zabezpieczona pozycja finansowa firmy pozwala nam skupić się na przygotowaniu planowanych projektów. Szczególnie na czas kiedy rynek się odbije – deklaruje Yaron Shama.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor sprzedaży dewelopera, twierdzi natomiast, że niezaspokojony obecnie popyt wróci w I półroczu 2024 roku.

– Właśnie teraz szykujemy się na ten czas, by z pełną mocą ruszyć wtedy z projektami. W 2023 roku będziemy się koncentrować na zabezpieczeniu finansowania po uruchomieniu przedsprzedaży nowych etapów oraz nowych projektów. Na poprawie efektywności kosztów, a także wszelkich działaniach przygotowawczych, typu pozyskiwanie pozwoleń na budowę na wszystkie planowane projekty. 2023 rok będzie więc czasem wytężonej pracy, jednak nie w kierunku ekspansji, a utrzymania pozycji rynkowej – przewiduje Gutowski.

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Waldemar Olbryk: Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru

Published

on

By

Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom, fot. Archicom

Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze 2023 r. W tym czasie, spółka sprzedała 568 mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie blisko 20% kwartał do kwartału. Natomiast przychody dewelopera w tym okresie wyniosły 219,4 mln zł. Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, stwierdził, że dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, możliwe jest osiągnięcie pozycji lidera w branży deweloperskiej.

Archicom odnotowuje wzrost wyników sprzedażowych od III kwartału 2022 r. W samym II kwartale br., deweloper sprzedał 310 lokali. Natomiast łącznie w I półroczu – 568. To pozwoliło spółce osiągnąć przychody w wysokości 219,4 mln zł.

— Przychody rozpoznane z 338 przekazań w I półroczu potwierdzają, że strategia biznesowa organizacji sprawdza się. Niezmiennie dążymy do tego, aby być godnym zaufania partnerem zarówno dla nabywców mieszkań, jak i pozostałych grup interesariuszy, m.in. inwestorów instytucjonalnych. Saldo środków pieniężnych na koniec II kwartału wyniosło przeszło 450 mln zł. Zapewnia to grupie kapitałowej komfort w reagowaniu na nadarzające się okazje rynkowe dotyczące nabywania nowych nieruchomości. Istotną informacją potwierdzającą zaufanie rynku kapitałowego do spółki jest kolejna udana emisja obligacji na kwotę 62 mln zł w ramach długoterminowego programu — przekazała Agata Skowrońska-Domańska, wiceprezes zarządu Archicom.

Advertisement

Archicom z ogólnopolskim zasięgiem i ambitnymi planami

Kluczowym elementem w ramach zmian organizacyjnych dla Grupy Echo-Archicom, było sfinalizowane w sierpniu br. połączenie biznesu mieszkaniowego spółek. Tym samym, Archicom stał się ogólnopolskim deweloperem. Spółka utrzymała pozycję lidera na wrocławskim rynku mieszkaniowym. Dodatkowo, deweloper zaznaczył swoją obecność pod nową marką Echo Residential by Archicom w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, ma ambitne plany dotyczące dalszego rozwoju i ekspansji spółki:

— Jako Archicom chcemy stać się ogólnopolskim deweloperem pierwszego wyboru. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, a tym samym pozyskaniu eksperckiego know-how, banku ziemi i zespołu pracowników. Wierzymy, że wyjątkowi ludzie mieszkają w wyjątkowych miejscach. Dlatego projektujemy je dla nich z dbałością o każdy detal mający wpływ na jakość życia na osiedlu. Dostarczamy najwyższy standard mieszkania dzięki uwzględnieniu współczesnych trendów urbanistycznych, potrzeb mieszkańców i zasad kreowania zdrowej tkanki miejskiej. Nie zapominamy przy tym o odpowiedzialności środowiskowej i najlepszej jakości obsługi na każdym etapie procesu zakupu, a później wieloletniego zamieszkiwania — ogłosił Waldemar Olbryk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dom Development. Jedyna kobieta w zarządzie odchodzi ze spółki

Published

on

Małgorzata Kolarska, wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna Dom Development złożyła rezygnację, fot. Dom Development

Małgorzata Kolarska to jedyna kobieta w składzie zarządu Dom Development. Wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna, związana ze spółką od 2006 roku, właśnie złożyła rezygnację i odejdzie z grupy z końcem roku.

W zeszłym roku, Małgorzata Kolarska znalazła się na 1. pozycji na liście najlepiej zarabiających menedżerów giełdowych spółek deweloperskich. W Dom Development początkowo objęła stanowisko eksperta ds. zakupu nieruchomości. Następnie awansowała na dyrektora pionu nieruchomości. Kolarska pełni funkcję wiceprezeski zarządu od 2014 roku i jest jedyną kobietą w zarządzie dewelopera. 31 grudnia br. odejdzie ze spółki z powodów osobistych. Przewodniczący rady nadzorczej, Grzegorz Kiełpsz, już ma propozycję jej następczyni. Po rezygnacji złożonej przez Małgorzatę Kolarską, poinformował bowiem, że zarekomenduje, aby na jej miejsce powołać Monikę Perekitko.

Dom Development w przedstawionej strategii ESG DOM 2030, zobowiązał się do osiągnięcia 30% parytetu płci w zarządzie spółki do 2026 roku. Obecnie, w pięcioosobowym składzie znajduje się tylko jedna kobieta. Natomiast wśród siedmiu członków Rady Nadzorczej, są trzy kobiety. Monika Perekitko, która miałaby zastąpić odchodzącą Małgorzatę Kolarską, obecnie jest związana ze spółką Matexi. Od 2015 roku jest członkiem zarządu Matexi Polska. Ponadto, jest także członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Advertisement
Cele strategiczne Dom Development związane z ładem korporacyjnym, fot. strategia DOM 2030/ Dom Development

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze