Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dekpol z 313,5 mln zł przychodu. 14 mln zł zysku netto

Published

on

Osiedle dewelopera Dekpol, Trimare, położone w Sztutowie, fot. Dekpol

Przychody Grupy Dekpol w I kwartale wyniosły 313,5 mln PLN. To wzrost o 61% r/r. Natomiast zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 19 mln PLN i był wyższy w ujęciu r/r o 28%. Grupa zakończyła pierwsze trzy miesiące 2022 roku zyskiem netto na poziomie 14 mln PLN, co oznacza wzrost o 86% r/r.

Grupa Kapitałowa Dekpolľ działa w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Tegoroczne wyniki skomentowali Mariusz Tuchlin, prezes zarządu oraz Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu.

Advertisement

Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol

— Początek roku, pomimo wyzwań związanych ze wzrostem kosztów działalności
i wybuchem wojny w Ukrainie, zaliczamy do udanych. Segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) wszedł w 2022 rok z istotnym portfelem zleceń. To przełożyło się na blisko 90% wzrost sprzedaży rok do roku i satysfakcjonujący poziom wyniku operacyjnego.

Dzięki elastyczności i doświadczeniu zespołu, a także wdrożeniu licznych narzędzi, pozwalających na skuteczne ofertowanie w środowisku dużej dynamiki zmian cen na rynku, jesteśmy przygotowani, aby umacniać pozycję w segmencie budownictwa. Celem segmentu na ten rok jest dążenie do utrzymania zbliżonych do osiągniętych w rekordowym 2021 roku przychodów i zysku operacyjnego. Dzięki działaniu skoncentrowanemu na dbałości o poziom realizowanych marż.

Segment produkcji osprzętu, czyli Dekpol Steel, kontynuuje pozytywne trendy obserwowane począwszy od 2H 2021. Wtedy zamówienia dynamicznie rosły po wcześniejszych zawirowaniach związanych z popandemicznie pozrywanymi łańcuchami dostaw na świecie. Wojna w Ukrainie wywołała zatrzymanie dostaw i znaczące wzrosty cen stali na Europejskich rynkach. Jednak dzięki zdecydowanym działaniom i elastycznemu podejściu Spółka potrafiła skutecznie stawić czoła wyzwaniom rynkowym.

Advertisement

Dzięki zwiększonym przez przejęcie INTEK mocom produkcyjnym byliśmy w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkowane przez nas osprzęty. W rezultacie w 1Q 2022 Dekpol Steel był drugim co do wielkości segmentem działalności Grupy. Zanotował 83% wzrostu przychodów rok do roku. Jesteśmy przekonani, że udział spółki w przychodach Grupy będzie dalej sukcesywnie rosnąć. W ślad za umacnianiem się jej pozycji rynkowej w skali globalnej.

Wyniki segmentu deweloperskiego są pochodną harmonogramu realizacji poszczególnych projektów. Stąd ich poziom może się wahać w ujęciu kwartalnym. Niemniej Dekpol Deweloper ma na ten rok ambitne plany sprzedaży. To około 460 lokali i osiągnięcia trzeci rok z rzędu przychodów na poziomie około 250 mln PLN.

W skali całej Grupy koncentrujemy się w dalszym ciągu na wypracowywaniu solidnych wyników pomimo licznych wyzwań. Naszą ambicją jest osiągnięcie także w tym roku zysku netto na poziomie zbliżonym do powtarzalnego zysku z lat 2020 i 2021 – mówi Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol.

Advertisement

Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu Dekpol

— Grupa DEKPOL sukcesywnie powiększa skalę swojej działalności. W związku z tym wyzwaniem i jednocześnie naszym celem jest zapewnienie jej bezpiecznej bazy finansowej, dostosowanej do tej skali i umożliwiającej dalszy jej wzrost. Dbamy o optymalny poziom kapitału obrotowego oraz zadłużenia, co ma szczególne znaczenie w środowisku rosnących stóp procentowych. Duży nacisk kładziemy na jakość osiąganych wyników, aby wzrosty nie odbywały się kosztem osiąganych marż. Ostatnie kwartały pokazały, że potrafimy to robić, nawet na bardzo wymagającym rynku. I zamierzamy kontynuować to rozsądne podejście do rozwoju biznesu – opowiada Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowa Dekpol. 

Jak prezentowały się wyniki Grupy Dekpol z podziałem na segmenty?

Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 69% w pierwszym kwartale 2022. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły około 215,5 mln PLN i były wyższe o 88%w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln PLN wobec 7,7 mln PLN rok wcześniej.

Natomiast na koniec marca 2022 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych. Ich łączna wartość to ponad 1,2 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 312 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 412 mln PLN. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 268 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln PLN. Przy czym na koniec pierwszego kwartału 2022 GW posiadało w swoim portfolio 7 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln PLN.

Advertisement

300 milionów w perspektywie trzech lat

W 1 kwartale 2022 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 38,7 mln PLN (12% udział w przychodach Grupy). Wynik operacyjny wyniósł 6,4 mln PLN (wobec odpowiednio 47,9 mln PLN i 8,4 mln PLN w 1Q 2021). Natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2022 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 70 lokali (wobec 79 w 1Q 2021). W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 73 lokali (w 1Q 2021 było to 148 lokali).

Według stanu koniec marca 2022 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 715 lokali.

Celem segmentu deweloperskiego Grupy jest rozpoznanie w 2022 roku przychodów na poziomie 250 mln PLN. Dlatego zbliżony do ubiegłorocznego poziom przychodów, zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu w wyniku finansowym ok. 540 lokali (wobec 406 lokali
w 2021 r.) oraz przychodom z realizacji inwestycji w formule PRS (Private Rented Sector).

Advertisement

Natomiast segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał
w 1Q 2022 za ponad 15% przychodów Grupy i był drugim pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 46 mln PLN (+83%), a zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln PLN (wobec 2,8 mln PLN przed rokiem). Dzięki standaryzacji, jak również ustabilizowaniu procesów produkcji, Spółka realizuje rosnący poziom zamówień.

Dlatego w związku z dynamicznym rozwojem Dekpol Steel w perspektywie trzech lat przychody Dekpol Steel powinny wzrosnąć do poziomu nawet ok. 300 mln PLN.

źródło mat. prasowe

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Waldemar Olbryk: 110 milionów złotych zysku Archicomu

Published

on

By

Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom, fot. materiały prasowe

827 sprzedanych mieszkań. Zysk na poziomie 110 mln zł i pozycja lidera na wrocławskim rynku. Archicom, choć skromnie w komunikacie, całkiem nieźle podsumował 2022 rok.

Ponad 35 lat obecności na rynku nieruchomości i 16% udział w sprzedaży mieszkań na rynku wrocławskim. Deweloper sprawnie dostosował się do nowych okoliczności. Natomiast zmniejszony popyt na mieszkania czy też inne wyzwania z zeszłego roku, nie uniemożliwiły spółce efektywnego funkcjonowania. Strategiczna współpraca z Echo Investment oraz know-how wypracowane w ciągu ostatnich lat, przełożyły się na większą zwinność organizacji. Archicom usprawnił digitalizację procesów, postawił na rozwój nowych kompetencji oraz zdolność adaptacji do wszelkich zmian realiów gospodarczych.

Advertisement

— Choć mijający rok był pewnego rodzaju niewiadomą, mieliśmy pełną świadomość cykliczności rynku mieszkaniowego. W związku z tym, bazując na wypracowanych solidnych fundamentach finansowych, niezmiennie realizowaliśmy naszą wieloletnią strategię stawiając czoła pojawiającym się wyzwaniom. Okres zmiennej sytuacji rynkowej wykorzystaliśmy na optymalizację procesów, a także doprowadzanie kolejnych inwestycji do statusu pełnej gotowości przed wprowadzeniem do sprzedaży. Odnotowaliśmy przy tym stabilne tempo sprzedaży, które pozwoliło nam zarówno na zabezpieczenie finansowe spółki, jak i konsekwentny, zrównoważony rozwój. W mojej ocenie możemy spodziewać się, że rozbudzenie rynku kredytowego już wkrótce doprowadzi do ponownego wzrostu zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi wśród nabywców. Zapewniam, że jesteśmy na ten moment doskonale przygotowani — mówi Waldemar Olbryk, prezes zarządu w Archicom.

Archicom liderem wrocławskiego rynku

Deweloper ugruntował pozycję rynkowego lidera we Wrocławiu, osiągając 16% udział w rynku tutejszych nieruchomości. W 2022 roku, spółka przekazała klucze do mieszkań aż 928 klientom. Ponadto, Archicom osiągnął 500 mln przychodu ze sprzedaży. Z pewnością do osiągnięcia wspomnianych wyników przyczyniły się m.in. renoma marki, portfolio inwestycji oraz zaangażowanie środowiskowe oraz społeczne dewelopera. Nabywcy indywidualni oraz inwestorzy dostrzegają powyższe czynniki podczas procesu decyzyjnego.

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa

W minionym roku, Archicom opublikował pierwsze wydanie raportu ESG. Dokument podsumowuje zrealizowane do tej pory działania związane z troską o środowisko, społeczności oraz ład korporacyjny. Co więcej, wkrótce swoją premierę będzie miała kolejna edycja publikacji. Wierność zasadzie, która stawia człowieka i środowisko w centrum działań  doprowadziła m.in. do zacieśnienia współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej – Rewir Twórczy, w ramach której długofalowego wsparcia udzielono wielu uchodźcom z Ukrainy. Poczucie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej to jedne z głównych filarów strategii firmy. Deweloper zorganizował również wydarzenie PlayFair, którego celem była międzybranżowa dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa poskutkowała m.in. uruchomieniem pierwszego Ubraniomatu na osiedlu mieszkaniowym w ramach inwestycji Olimpia Port. Projekt jest możliwy dzięki współpracy Archicomu z markami 4F oraz Ubrania do Oddania. Deweloper angażuje się w kwestie środowiskowe, tym samym wykonując ukłon w stronę mieszkańców, którzy chcą uczestniczyć w ekologicznych działaniach.

Advertisement

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Vastint podpisał umowę z PZU Zdrowie. W K2 powstanie placówka medyczna

Published

on

Vastint wynajął 815 mkw. w biurowcu K2 spółce PZU Zdrowie, fot. mat. prasowe

W Gdyni powstanie 18 gabinetów lekarskich i do badań diagnostycznych. Vastint wynajął 815 mkw. w biurowcu K2 spółce PZU Zdrowie.

Biurowiec mieści się przy ulicy Kieleckiej 2 w Gdyni. PZU Zdrowie wynajęło powierzchnie na parterze budynku.

Advertisement

— W ramach strategii rozwoju naszej ogólnopolskiej sieci medycznej, podjęliśmy decyzję o stworzeniu drugiej w Gdyni i piątej w Trójmieście, placówki działającej pod marką PZU Zdrowie. Decydując o lokalizacjach nowych centrów medycznych bierzemy pod uwagę przede wszystkim lokalizację i standard budynku. Biurowiec K2 pozwoli nam na komfortową obsługę pacjentów. Już w drugiej połowie tego roku będą mogli korzystać z usług naszej wielospecjalistycznej placówki medycznej. Planujemy zlokalizować 18 gabinetów do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych — opowiada Karolina Helmin-Biercewicz, członek zarządu PZU Zdrowie.

K2 to sześciopiętrowy budynek z 11 400 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Lobby zaprojektowano jako przestrzeń do nieformalnych spotkań biznesowych. Natomiast dwukondygnacyjna podziemna hala garażowa posiada 136 miejsc parkingowych oraz szatnie dla rowerzystów. Dodatkowe miejsca postojowe dla jednośladów przewidziano od strony tylnego dziedzińca, który zdobi 50 ponad dwudziestoletnich brzóz.

— Możliwość podziału i elastycznej aranżacji przestrzeni pozwoliła dopasować przestrzeń do specyficznych potrzeb nowego najemcy. Z pewnością K2 zapewni komfortowe warunki pracy personelowi medycznemu, a lokalizacja w centrum Gdyni łatwy dojazd do punktu pacjentom. Centrum medyczne w biurowcu K2 będzie doskonałym uzupełnieniem oferty usług dla naszych pozostałych najemców — mówi Karolina Dorochowicz, Leasing Manager w Vastint Poland.

Advertisement

Biurowiec wyróżnia kolorystyka elewacji oraz rytmiczne rozmieszczone pionowe panele. Ich kształt stanowi odniesienie do architektury okrętowej, w szczególności stylu „Streamline” lat 30. Budynek posiada także certyfikat LEED Platinum i zapewnia warunki pracy charakterystyczne dla zdrowych i wydajnych obiektów.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Ponad 400 milionów zysku Dom Development za 2022 rok

Published

on

Osiedle Braniborska 80 we Wrocławiu od Dom Development, fot. mat. prasowe

Debiut w Krakowie, pierwsza transakcja PRS, rekord przekazanych mieszkań. I co najważniejsze, najlepszy wynik finansowy w historii. Dom Development podsumował 2022 rok. I wprowadził do sprzedaży kolejną inwestycję, tym razem we Wrocławiu.

Dom Development może pochwalić się kilkoma rekordami, które ustanowił mimo trudnej sytuacji na rynku nieruchomości. Jest nim oczywiście zysk netto wynoszący 410 milionów złotych. Ale również 3 666 mieszkań przekazanych w terminie. Deweloper pojawił się także po raz pierwszy z ofertą w Krakowie.

Advertisement

Na uwagę zasługuje pierwsza transakcja w sektorze PRS. Dom Development sprzedał 397 lokali. Natomiast ciekawą informacją podaną przez dewelopera jest to, że aż 70% sprzedanych mieszkań odbyło się bez kredytów. To rekordowy udział klientów gotówkowych. Mimo jednak spadku sprzedaży o 24% rok do roku spółka jest zadowolona, że jest on niższy niż rynkowy spadek o 45% w 6 największych miastach w Polsce.

Nowa inwestycja Dom Development. Braniborska 80 powstanie we Wrocławiu

Oprócz ogłoszenia wyników za poprzedni rok, Dom Development wprowadził do sprzedaży również inwestycję we Wrocławiu. Braniborska 80 powstanie w centrum Wrocławia, 20 minut spacerem do Rynku.

— Projekt elewacji to efektowna kompozycja białych płaszczyzn ścian i grafitowych okładzin cegieł klinkierowych. Szklane balustrady i zróżnicowane elementy drewniane dopełniają architekturę w detalu. W inwestycji Braniborska 80 zaprojektowaliśmy również zielony, wewnętrzny dziedziniec. Niewątpliwym atutem jest doskonała komunikacja miejska – liczne linie autobusowe i tramwajowe (m.in. nowa linia tramwajowa na Nowy Dwór) oraz ścieżki rowerowe. Ulica Braniborska umożliwia szybki dojazd do każdego punktu, a pobliska ulica Legnicka jest jedną z arterii wylotowych Wrocławia. Niedaleko stąd także do dworca Wrocław Mikołajów. Najbliższe otoczenie oferuje także wszystkie miejskie wygody: liczne sklepy i centra handlowe, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe. Tuż obok znajduje się Akademia Sztuk Teatralnych i Wrocławskie Muzeum Współczesne — zachwala nowy projekt deweloper.

Advertisement

W inwestycji Braniborska 80 zaprojektowano od 1- do 4-pokojowych mieszkań. Będą miały powierzchnie od 29 do 90 mkw. W części mieszkań na parterze mieszkańcy będą mieli ogródki. Na wyższych kondygnacjach balkony i loggię. Natomiast na ostatniej przestronne tarasy.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze