Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dekpol z 313,5 mln zł przychodu. 14 mln zł zysku netto

Published

on

Osiedle dewelopera Dekpol, Trimare, położone w Sztutowie, fot. Dekpol

Przychody Grupy Dekpol w I kwartale wyniosły 313,5 mln PLN. To wzrost o 61% r/r. Natomiast zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 19 mln PLN i był wyższy w ujęciu r/r o 28%. Grupa zakończyła pierwsze trzy miesiące 2022 roku zyskiem netto na poziomie 14 mln PLN, co oznacza wzrost o 86% r/r.

Grupa Kapitałowa Dekpolľ działa w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Tegoroczne wyniki skomentowali Mariusz Tuchlin, prezes zarządu oraz Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu.

Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol

— Początek roku, pomimo wyzwań związanych ze wzrostem kosztów działalności
i wybuchem wojny w Ukrainie, zaliczamy do udanych. Segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) wszedł w 2022 rok z istotnym portfelem zleceń. To przełożyło się na blisko 90% wzrost sprzedaży rok do roku i satysfakcjonujący poziom wyniku operacyjnego.

Advertisement

Dzięki elastyczności i doświadczeniu zespołu, a także wdrożeniu licznych narzędzi, pozwalających na skuteczne ofertowanie w środowisku dużej dynamiki zmian cen na rynku, jesteśmy przygotowani, aby umacniać pozycję w segmencie budownictwa. Celem segmentu na ten rok jest dążenie do utrzymania zbliżonych do osiągniętych w rekordowym 2021 roku przychodów i zysku operacyjnego. Dzięki działaniu skoncentrowanemu na dbałości o poziom realizowanych marż.

Segment produkcji osprzętu, czyli Dekpol Steel, kontynuuje pozytywne trendy obserwowane począwszy od 2H 2021. Wtedy zamówienia dynamicznie rosły po wcześniejszych zawirowaniach związanych z popandemicznie pozrywanymi łańcuchami dostaw na świecie. Wojna w Ukrainie wywołała zatrzymanie dostaw i znaczące wzrosty cen stali na Europejskich rynkach. Jednak dzięki zdecydowanym działaniom i elastycznemu podejściu Spółka potrafiła skutecznie stawić czoła wyzwaniom rynkowym.

Dzięki zwiększonym przez przejęcie INTEK mocom produkcyjnym byliśmy w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkowane przez nas osprzęty. W rezultacie w 1Q 2022 Dekpol Steel był drugim co do wielkości segmentem działalności Grupy. Zanotował 83% wzrostu przychodów rok do roku. Jesteśmy przekonani, że udział spółki w przychodach Grupy będzie dalej sukcesywnie rosnąć. W ślad za umacnianiem się jej pozycji rynkowej w skali globalnej.

Advertisement

Wyniki segmentu deweloperskiego są pochodną harmonogramu realizacji poszczególnych projektów. Stąd ich poziom może się wahać w ujęciu kwartalnym. Niemniej Dekpol Deweloper ma na ten rok ambitne plany sprzedaży. To około 460 lokali i osiągnięcia trzeci rok z rzędu przychodów na poziomie około 250 mln PLN.

W skali całej Grupy koncentrujemy się w dalszym ciągu na wypracowywaniu solidnych wyników pomimo licznych wyzwań. Naszą ambicją jest osiągnięcie także w tym roku zysku netto na poziomie zbliżonym do powtarzalnego zysku z lat 2020 i 2021 – mówi Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol.

Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu Dekpol

— Grupa DEKPOL sukcesywnie powiększa skalę swojej działalności. W związku z tym wyzwaniem i jednocześnie naszym celem jest zapewnienie jej bezpiecznej bazy finansowej, dostosowanej do tej skali i umożliwiającej dalszy jej wzrost. Dbamy o optymalny poziom kapitału obrotowego oraz zadłużenia, co ma szczególne znaczenie w środowisku rosnących stóp procentowych. Duży nacisk kładziemy na jakość osiąganych wyników, aby wzrosty nie odbywały się kosztem osiąganych marż. Ostatnie kwartały pokazały, że potrafimy to robić, nawet na bardzo wymagającym rynku. I zamierzamy kontynuować to rozsądne podejście do rozwoju biznesu – opowiada Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowa Dekpol. 

Advertisement

Jak prezentowały się wyniki Grupy Dekpol z podziałem na segmenty?

Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 69% w pierwszym kwartale 2022. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły około 215,5 mln PLN i były wyższe o 88%w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln PLN wobec 7,7 mln PLN rok wcześniej.

Natomiast na koniec marca 2022 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych. Ich łączna wartość to ponad 1,2 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 312 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 412 mln PLN. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 268 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln PLN. Przy czym na koniec pierwszego kwartału 2022 GW posiadało w swoim portfolio 7 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln PLN.

300 milionów w perspektywie trzech lat

W 1 kwartale 2022 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 38,7 mln PLN (12% udział w przychodach Grupy). Wynik operacyjny wyniósł 6,4 mln PLN (wobec odpowiednio 47,9 mln PLN i 8,4 mln PLN w 1Q 2021). Natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2022 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 70 lokali (wobec 79 w 1Q 2021). W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 73 lokali (w 1Q 2021 było to 148 lokali).

Advertisement

Według stanu koniec marca 2022 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 715 lokali.

Celem segmentu deweloperskiego Grupy jest rozpoznanie w 2022 roku przychodów na poziomie 250 mln PLN. Dlatego zbliżony do ubiegłorocznego poziom przychodów, zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu w wyniku finansowym ok. 540 lokali (wobec 406 lokali
w 2021 r.) oraz przychodom z realizacji inwestycji w formule PRS (Private Rented Sector).

Natomiast segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał
w 1Q 2022 za ponad 15% przychodów Grupy i był drugim pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 46 mln PLN (+83%), a zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln PLN (wobec 2,8 mln PLN przed rokiem). Dzięki standaryzacji, jak również ustabilizowaniu procesów produkcji, Spółka realizuje rosnący poziom zamówień.

Advertisement

Dlatego w związku z dynamicznym rozwojem Dekpol Steel w perspektywie trzech lat przychody Dekpol Steel powinny wzrosnąć do poziomu nawet ok. 300 mln PLN.

źródło mat. prasowe

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Echo Investment koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Published

on

Echo Investment działa na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, fot. mat. prasowe

Grupa Echo Investment zaprezentowała raport podsumowujący swoje działania w obszarze ESG za 2023 rok. Deweloper po raz pierwszy przygotował dokument zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością są również dane na temat śladu węglowego, które uwzględniają emisje pośrednie w wybranych kategoriach.

Echo Investment prowadzi swoją działalność deweloperską w oparciu o strategię ESG, która określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Celem spółki jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

— Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności. Zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw  – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii — podsumował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Advertisement

Przeczytaj także: Nowy biurowiec Echo Investment we Wrocławiu

Grupa zamierza oprzeć swoje raportowanie zgodnie z nowym standardem, na podstawie tzw. analizy podwójnej istotności. To badanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, obejmuje też trendy społeczne i ekologiczne na jej kondycję finansową. Pozwala ona wdrażać zmiany w modelu biznesowym w sposób przemyślany, odpowiadający na realne wyzwania oraz oczekiwania otoczenia.

Czwarty raport Echo Investment w obszarze ESG

Spółka ograniczyła o 35% ślad węglowy w 2023 roku z zakresu 1 i 2. To bezpośrednie emisje, które wynikają ze spalania paliw kopalnych przez firmę lub powstają w skutek procesów technologicznych. A także emisje pośrednie ze zużywania energii dostarczonej z zewnątrz. Deweloper po raz pierwszy ujął w raporcie informację na temat śladu węglowego w zakresie 3, który uwzględnia emisje pośrednie Grupy powstałe w łańcuchu wartości. Wynikają one m.in. z podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, zakupionych dóbr kapitałowych i materiałów czy produkcji odpadów.

Advertisement

Jednym z głównych filarów wśród zagadnień społecznych był rozwój kompetencji pracowników, ich bezpieczeństwa oraz warunki pracy. Grupa zmniejszyła o 4% różnicę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami. Natomiast kolejne miesiące przyniosą prace nad rozwiązaniami, które będą wspierać transparentne ustalanie wynagrodzeń.

Ponadto, firma wykonała szereg działań w kierunku wzmocnienia ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej. Wśród nich znalazły się szkolenia promujące etyczne zachowania w biznesie oraz promocja Kodeksu Postępowania wśród pracowników.

Cały raport Echo Investment dotyczący zrównoważonego rozwoju i działań podjętych w 2023 roku można przeczytać TUTAJ.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom po spadku sprzedaży liczy na nowy program rządowy

Published

on

Olchowy Park w Warszawie, fot. Victoria Dom

Deweloper Victoria Dom zakończył I kwartał br. z liczbą 332 sprzedanych mieszkań. To oznacza spadek sprzedaży o około 9% względem analogicznego okresu 2023 roku. Zarząd dewelopera ma nadzieję, że nowy program mieszkaniowy rządu przyczyni się do lepszych wyników w II połowie roku.

— Z optymizmem patrzymy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku. Oraz perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych. Dlatego planujemy w najbliższych miesiącach wprowadzać kolejne projekty w nowych oraz istniejących lokalizacjach, które zwiększą naszą ofertę mieszkaniową — skomentował I kwartał br. Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Zobacz także: Victoria Dom publikuje wynik finansowy za 2023 rok

Advertisement

Spółka aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, deweloper planuje wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo, w marcu Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 5. etap inwestycji Olchowy Park na warszawskiej Białołęce. W ofercie znalazło się 106 mieszkań. Ceny lokali zaczynają się od 353 600 zł. 

— Rynek obecnie pozostaje w fazie oczekiwania na nowy program rządowy. Jednocześnie wysokie koszty budowy, rosnące ceny gruntów, bardzo długi proces administracyjny oraz wysokie stopy procentowe przy projektowanej śródrocznej inflacji na poziomie 5-6% powodują, że kupujący mają ograniczoną zdolność kredytową. Czynniki te wpływają na aktualny poziom sprzedaży —dodał Waldemar Wasiluk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Karimpol zmienia dyrektora. Michał Orłowski z nową funkcją

Published

on

Już nie Jarosław Prawicki, a Michał Orłowski będzie pełnił funkcję Director, Head of Leasing and Asset Management w Karimpol Polska. Zmiana nastąpiła w tym miesiącu.

Karimpol działa na naszym rynku od 1997 roku. Obecnie posiada inwestycje w pięciu krajach, oprócz Polski również w Czechach, Austrii, na Słowacji i Węgrzech. Deweloper buduje oraz wynajmuje powierzchnie komercyjne.

W Warszawie spółka zrealizowała dziewięć projektów. Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV są wymieniane jednym tchem. Natomiast największy i najbardziej prestiżowy projekt Grupy Karimpol, to biurowiec Skyliner. Łączna powierzchnia najmu wszystkich inwestycji w Polsce wynosi blisko 200 tys. mkw.

Advertisement

Michał Orłowski miał duży udział w sukcesie spółki.

— Obszar jego dotychczasowej działalności obejmował m.in. zarządzanie wynajmem ponad 50 budynków biurowych.W  tym obiektów klasy A i B oraz finalizację umów wynajmu na ponad 200,000 mkw. Jego strategiczne podejście i przywództwo były kluczowe w zapewnieniu pełnej komercjalizacji tak znaczących projektów, jak m.in. warszawskie biurowce SEZAM, Atrium Tower czy Mokotowska Square. Michał Orłowski, warszawiak o polsko-kanadyjskich korzeniach, wnosi ze sobą bogate, ponad 18-letnie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości — informuje deweloper.

Przed dołączeniem do Grupy Karimpol, Orłowski pełnił funkcję Dyrektora ds. Wynajmu w Revetas, nadzorując projekty biurowe w Krakowie i Katowicach. Wcześniej pracował również w BBI Development, DTZ, Cushman & Wakefield oraz w Banku BNP Paribas.

Advertisement

Nowy Director, Head of Leasing and Asset Management uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskiem. Zdobył dyplom z prawa amerykańskiego na Levin College of Law na Florydzie. A także z prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie Cambridge. Jest posiadaczem tytułu Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych (CCIM – Certified Commercial Investment Member). Był członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

W spółce zastąpił Jarosława Prawickiego, który pracował w Karimpolu ponad 6 lat.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze