Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Franz Jurkowitsch: Warimpex będzie się koncentrował na innowacyjnych projektach

Published

on

Franz Jurkowitsch, prezes spółki Warimpex, fot. mat. prasowe

Z 12 mln do 42,9 mln euro. Tak rok do roku wzrósł zysk Grupy Warimpex. Prezes Franz Jurkowitsch mówi, co spowodowało taki wzrost. I zapowiada na czym będzie się skupiać spółka.

W ciągu ostatnich 40 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad jednego miliarda euro. Aktualnie prowadzi działalność w Polsce, w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech i w Austrii.

Natomiast wysoki wynik finansowy za ostatni rok upatruje w poprawie wyników obiektów biurowych i hotelowych. Tam bowiem zwiększył przychody o 64%.

Advertisement

— Mimo wymagających okoliczności rynkowych udało nam się uzyskać pozytywne wyniki działalności za rok 2022. Podczas gdy gospodarcze skutki pandemii koronawirusa w ciągu roku prawie całkowicie zanikły, Warimpex w tym czasie koncentrował się na aktualnych wydarzeniach geopolitycznych związanych z konfliktem w Ukrainie, jak również na wzroście inflacji. Ze względu na niepewność sytuacji gospodarczej postanowiliśmy nie proponować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2022 — mówi Franz Jurkowitsch, prezes spółki Warimpex.

Dobre wyniki dzięki wzrostowi w sektorze biurowym i hotelowym

Jak jednak poprzedni rok wyglądał w liczbach? Największy wpływ na wzrost przychodów całkowitych do 45,1 mln EUR (+69%) miały wzrosty wyników w sektorze nieruchomości biurowych (+6%) i hoteli (+92%). Ponadto sprzedaż biurowca B52 w Budapeszcie wygenerowała wpływ w wysokości 2,8 mln EUR. W porównywalnym okresie ubiegłego roku nie doszło do żadnej transakcji sprzedaży. Wskaźnik EBITDA wzrósł do 16,5 mln EUR (+14%). To głównie dzięki wyższym wynikom brutto ze sprzedaży i wynikowi uzyskanemu dzięki sprzedaży nieruchomości. 

Natomiast z drugiej strony wystąpiły wyższe koszty spowodowane wysoką inflacją i silniejszym kursem rubla. A także brak przychodów z tytułu jednorazowych transakcji w poprzednim roku. Wskaźnik EBIT wzrósł z 15,5 mln EUR do 59,1 mln EUR na skutek wyższego EBITDA i lepszego wyniku z wyceny nieruchomości. Wynik z działalności finansowej (łącznie z wynikiem z joint ventures) spadł z -0,6 mln EUR do -6,6 mln EUR. Również w tym przypadku brak było efektów transakcji jednorazowych. W ostatecznym rozrachunku zysk finansowy wyniósł 42,9 mln EUR w porównaniu z 12,0 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Advertisement

Pod koniec czerwca 2022 roku sprzedany został biurowiec B52 w Budapeszcie. Natomiast zakupiony w tym samym czasie Red Tower w Łodzi o powierzchni wynajmu ponad 12 400 mkw. poddawany jest rewitalizacji. Dodatkowo w 2023 roku ukończony zostanie w Krakowie biurowiec Mogilska 35 Office o powierzchni ok. 11 900 mkw..

Warimpex nie planuje nowych inwestycji w Rosji

Warimpex posiada w Rosji 100% udziałów w spółkach projektowych AIRPORTCITY St. Petersburg. Rosyjskie spółki-córki Warimpexu działają autonomicznie i niezależnie od spółki macierzystej. Nie ma istotnych ograniczeń w kontynuowaniu działalności operacyjnej w Rosji. Avior Tower 1 o powierzchni ok. 18 600 m2 ukończony został w trzecim kwartale 2022 r. i od stycznia 2023 r. jest już w całości wynajęty. Obecnie nie ma w planach nowych projektów.

Jak twierdzi Warimpex, działanie w zrównoważony sposób ma dla spółki kluczowe znaczenie. Dlatego biurowce Ogrodowa Office w Łodzi i Mogilska 43 Office w Krakowie zostały sklasyfikowane jako zgodne z taksonomią UE dotyczącą działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo. Już wcześniej uzyskały certyfikat BREEAM In-Use „Excellent”. Certyfikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju jest celem firmy w odniesieniu do wszystkich nowych projektów deweloperskich.

Advertisement

Dodatkowo Warimpex wprowadza innowacyjne koncepcje w obszarze nieruchomości biurowych. Uwzględniają zmieniające się, coraz bardziej elastyczne środowisko pracy. Dlatego w trzech biurowcach: Ogrodowa Office i Red Tower w Łodzi oraz biurowcu Mogilska 43 Office w Krakowie, stworzonopowierzchnie biurowe typu co-working/flex. Zarządzane są poprzez własną spółkę zależną. Warimpex prowadzi krótko- i średnioterminowy wynajem stanowisk pracy. Oferuje jednocześnie elastyczny podział i układ pomieszczeń, a także powierzchnie i sale konferencyjne dostosowane do potrzeb małych i średnich firm. Oferta ta spotyka się z dobrym przyjęciem rynku i dlatego będzie poszerzana/rozwijana.

Warimpex zapowiada, że 2023 rok to czas innowacyjnych projektów deweloperskich

Warimpex w obecnym roku skupi się na przygotowaniach do budowy i uzyskiwaniu pozwoleń na budowę. A także na kontynuacji bieżących robót budowlanych i projektów deweloperskich. Takim jest na przykład zakończenie budowy Mogilska 35 Office. Zaplanowano go na lato 2023 roku.

— Znaczący rozwój działalności firmy jest wynikiem m.in. naszej długofalowej strategii biznesowej. Zapewnia zarówno niezbędną elastyczność reagowania na zmiany zachodzące na rynku, jak i długoterminową stabilność. Pozwala to na realizację projektów nieruchomościowych zgodnie z wymogami rynku. Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych w 2022 roku, udało nam się konsekwentnie wypełniać te założenia strategiczne. Co pozwoliło z optymizmem rozpocząć nowy rok obrotowy. W nadchodzącym czasie będziemy w dalszym ciągu koncentrować się na innowacyjnych i zrównoważonych projektach deweloperskich w obszarze obiektów biurowych. Głównie w Polsce i w Niemczech — zapowiada Franz Jurkowitsch.

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Echo Investment koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Published

on

Echo Investment działa na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, fot. mat. prasowe

Grupa Echo Investment zaprezentowała raport podsumowujący swoje działania w obszarze ESG za 2023 rok. Deweloper po raz pierwszy przygotował dokument zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością są również dane na temat śladu węglowego, które uwzględniają emisje pośrednie w wybranych kategoriach.

Echo Investment prowadzi swoją działalność deweloperską w oparciu o strategię ESG, która określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Celem spółki jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

— Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności. Zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw  – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii — podsumował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Advertisement

Przeczytaj także: Nowy biurowiec Echo Investment we Wrocławiu

Grupa zamierza oprzeć swoje raportowanie zgodnie z nowym standardem, na podstawie tzw. analizy podwójnej istotności. To badanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, obejmuje też trendy społeczne i ekologiczne na jej kondycję finansową. Pozwala ona wdrażać zmiany w modelu biznesowym w sposób przemyślany, odpowiadający na realne wyzwania oraz oczekiwania otoczenia.

Czwarty raport Echo Investment w obszarze ESG

Spółka ograniczyła o 35% ślad węglowy w 2023 roku z zakresu 1 i 2. To bezpośrednie emisje, które wynikają ze spalania paliw kopalnych przez firmę lub powstają w skutek procesów technologicznych. A także emisje pośrednie ze zużywania energii dostarczonej z zewnątrz. Deweloper po raz pierwszy ujął w raporcie informację na temat śladu węglowego w zakresie 3, który uwzględnia emisje pośrednie Grupy powstałe w łańcuchu wartości. Wynikają one m.in. z podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, zakupionych dóbr kapitałowych i materiałów czy produkcji odpadów.

Advertisement

Jednym z głównych filarów wśród zagadnień społecznych był rozwój kompetencji pracowników, ich bezpieczeństwa oraz warunki pracy. Grupa zmniejszyła o 4% różnicę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami. Natomiast kolejne miesiące przyniosą prace nad rozwiązaniami, które będą wspierać transparentne ustalanie wynagrodzeń.

Ponadto, firma wykonała szereg działań w kierunku wzmocnienia ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej. Wśród nich znalazły się szkolenia promujące etyczne zachowania w biznesie oraz promocja Kodeksu Postępowania wśród pracowników.

Cały raport Echo Investment dotyczący zrównoważonego rozwoju i działań podjętych w 2023 roku można przeczytać TUTAJ.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom po spadku sprzedaży liczy na nowy program rządowy

Published

on

Olchowy Park w Warszawie, fot. Victoria Dom

Deweloper Victoria Dom zakończył I kwartał br. z liczbą 332 sprzedanych mieszkań. To oznacza spadek sprzedaży o około 9% względem analogicznego okresu 2023 roku. Zarząd dewelopera ma nadzieję, że nowy program mieszkaniowy rządu przyczyni się do lepszych wyników w II połowie roku.

— Z optymizmem patrzymy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku. Oraz perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych. Dlatego planujemy w najbliższych miesiącach wprowadzać kolejne projekty w nowych oraz istniejących lokalizacjach, które zwiększą naszą ofertę mieszkaniową — skomentował I kwartał br. Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Zobacz także: Victoria Dom publikuje wynik finansowy za 2023 rok

Advertisement

Spółka aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, deweloper planuje wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo, w marcu Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 5. etap inwestycji Olchowy Park na warszawskiej Białołęce. W ofercie znalazło się 106 mieszkań. Ceny lokali zaczynają się od 353 600 zł. 

— Rynek obecnie pozostaje w fazie oczekiwania na nowy program rządowy. Jednocześnie wysokie koszty budowy, rosnące ceny gruntów, bardzo długi proces administracyjny oraz wysokie stopy procentowe przy projektowanej śródrocznej inflacji na poziomie 5-6% powodują, że kupujący mają ograniczoną zdolność kredytową. Czynniki te wpływają na aktualny poziom sprzedaży —dodał Waldemar Wasiluk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Karimpol zmienia dyrektora. Michał Orłowski z nową funkcją

Published

on

Już nie Jarosław Prawicki, a Michał Orłowski będzie pełnił funkcję Director, Head of Leasing and Asset Management w Karimpol Polska. Zmiana nastąpiła w tym miesiącu.

Karimpol działa na naszym rynku od 1997 roku. Obecnie posiada inwestycje w pięciu krajach, oprócz Polski również w Czechach, Austrii, na Słowacji i Węgrzech. Deweloper buduje oraz wynajmuje powierzchnie komercyjne.

W Warszawie spółka zrealizowała dziewięć projektów. Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV są wymieniane jednym tchem. Natomiast największy i najbardziej prestiżowy projekt Grupy Karimpol, to biurowiec Skyliner. Łączna powierzchnia najmu wszystkich inwestycji w Polsce wynosi blisko 200 tys. mkw.

Advertisement

Michał Orłowski miał duży udział w sukcesie spółki.

— Obszar jego dotychczasowej działalności obejmował m.in. zarządzanie wynajmem ponad 50 budynków biurowych.W  tym obiektów klasy A i B oraz finalizację umów wynajmu na ponad 200,000 mkw. Jego strategiczne podejście i przywództwo były kluczowe w zapewnieniu pełnej komercjalizacji tak znaczących projektów, jak m.in. warszawskie biurowce SEZAM, Atrium Tower czy Mokotowska Square. Michał Orłowski, warszawiak o polsko-kanadyjskich korzeniach, wnosi ze sobą bogate, ponad 18-letnie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości — informuje deweloper.

Przed dołączeniem do Grupy Karimpol, Orłowski pełnił funkcję Dyrektora ds. Wynajmu w Revetas, nadzorując projekty biurowe w Krakowie i Katowicach. Wcześniej pracował również w BBI Development, DTZ, Cushman & Wakefield oraz w Banku BNP Paribas.

Advertisement

Nowy Director, Head of Leasing and Asset Management uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskiem. Zdobył dyplom z prawa amerykańskiego na Levin College of Law na Florydzie. A także z prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie Cambridge. Jest posiadaczem tytułu Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych (CCIM – Certified Commercial Investment Member). Był członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

W spółce zastąpił Jarosława Prawickiego, który pracował w Karimpolu ponad 6 lat.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze