Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Jak STRABAG wpływa na życie miliona osób każdego dnia? I co planuje?

Published

on

Most M2 przez Wisłę w Krakowie zrealizowany przez STRABAG, fot. mat. prasowe

Świecący asfalt. Cyfrowy plac budowy. Własne laboratorium. Do tego 6,8 tys. miejsc pracy i 5 tys. współpracujących ze spółką wykonawców. Spółka STRABAG codziennie wpływa na życie milionów z nas. I wiele jeszcze planuje.

STRABAG pokazał liczby, które przygotował Deloitte. Czołowa firma doradcza wyliczyła, że w samej spółce powstaje ponad 1,16 mld PLN wartości dodanej, czyli najważniejszej części składowej PKB. Dodatkowo STRABAG generuje prawie 6,8 tys. miejsc pracy. A wynagrodzenie w 2022 roku było o 25% wyższe niż średnia dla dużych firm.

— Znacząca wartość dodana i wysokie płace oznaczają ponad 0,71 mld PLN wpływów z podatków i składek dla budżetu państwa i całych finansów publicznych. To kwota pozwalająca na wypłatę emerytur dla prawie 28 tys. seniorów — opisuje w swoim komunikacie STRABAG.

I jeszcze trochę o liczbach. Spółka współpracuje z 5 tys. poddostawców. Płace wypłacane przez STRABAG i jego kooperantów generują dalsze 6,1 mld PLN wartości dodanej oraz podtrzymują 53 tys. miejsc pracy. W efekcie łączna wartość dodana STRABAG dla polskiej gospodarki to ponad 7,27 mld PLN. Kwota ta odpowiada równowartości 0,28% polskiego PKB w 2021 roku.

Advertisement

Milion osób dziennie korzysta z obiektów wybudowanych przez STRABAG

Natomiast każdego dnia z obiektów wybudowanych przez STRABAG w Polsce korzysta ponad milion osób. Bardzo łatwo to sobie zobrazować, jeśli wiemy, że spółka prowadzi 600 realizacji rocznie. 40% wybudowanych autostrad w Polsce i ponad 20% dróg ekspresowych zrealizował właśnie STRABAG. Do tego bierze udział w modernizacji kolei. Przebudowane dworce, w Katowicach oraz Warszawie Wschodniej, są w czołówce najczęściej używanych obiektów tego typu w kraju. Natomiast prowadzona przebudowa linii E30 ma usprawnić ruch kolejowy w Krakowie.

— Kluczowym obszarem działalności STRABAG jest realizacja projektów na zlecenie samorządów. Spółka jest najbardziej zaangażowaną w inwestycje samorządowe firmą budowlaną w Polsce. 80% wszystkich swoich kontraktów realizuje właśnie na ich zlecenie. Efektem tej współpracy we wszystkich województwach są nowe drogi lokalne i ulice oraz liczne obiekty użyteczności publicznej, jak np. szpitale czy szkoły. W ostatnich latach szczególnie intensywnie rozwija się współpraca firmy z samorządami Polski Wschodniej i Północnej, co sprzyja zmniejszeniu luki rozwojowej tych regionów względem reszty kraju.  W latach 2015-2023 STRABAG zrealizował około 3 tys. projektów samorządowych, o łącznej wartości prawie 15 mld zł. — informuje spółka STRABAG.

Świecący asfalt. Cyfrowy plac budowy. Własne laboratorium. STRABAG pokazuje, jak stawiać na innowacje

Na budowach wykorzystywane są najnowsze rozwiązania technologiczne, opracowane zarówno za granic, jak i Polsce.

Advertisement

— Jesteśmy liderem w zakresie digitalizacji w budownictwie. Pracujemy zgodnie z metodologią BIM dla procesu realizacji budowy. Wykorzystujemy drony na budowach, działamy na bazie cyfrowego placu budowy, digitalizujemy dokumentację budowlaną oraz optymalizujemy logistykę i procesy budowlane. Posiadamy własne laboratorium, którego celem jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii podczas realizacji projektów przez STRABAG. Dotyczy to np. tworzenia nawierzchni dróg. Wśród opracowanych przez firmę rozwiązań są m.in. długowieczne drogi asfaltowe, świecący asfalt, asfalt modyfikowany gumą czy nawierzchnie betonowe zbrojone prętami z włókna szklanego. Szeroka skala działalności oraz innowacyjność stosowanych rozwiązań pozwalają nam na efektywną i odpowiedzialną społecznie realizację najbardziej skomplikowanych projektów – zachwala swoje procesy budowlane STRABAG.

Plan na 2040 rok? Neutralność klimatyczna

STRABAG myśli także o przyszłości. Dlatego zaplanował do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. W tym celu na całym świecie realizuje 250 innowacyjnych projektów. Mają zapewnić spółce zrównoważony rozwój, ograniczyć zużycie zasobów, jak energia elektryczna czy woda, a także wykorzystać ponownie odpady. To wszystko wpłynie na minimalizację śladu węglowego. Ale, co istotne, ma zwiekszyć także efektywność procesu budowlanego.

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Waldemar Olbryk: Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru

Published

on

By

Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom, fot. Archicom

Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze 2023 r. W tym czasie, spółka sprzedała 568 mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie blisko 20% kwartał do kwartału. Natomiast przychody dewelopera w tym okresie wyniosły 219,4 mln zł. Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, stwierdził, że dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, możliwe jest osiągnięcie pozycji lidera w branży deweloperskiej.

Archicom odnotowuje wzrost wyników sprzedażowych od III kwartału 2022 r. W samym II kwartale br., deweloper sprzedał 310 lokali. Natomiast łącznie w I półroczu – 568. To pozwoliło spółce osiągnąć przychody w wysokości 219,4 mln zł.

— Przychody rozpoznane z 338 przekazań w I półroczu potwierdzają, że strategia biznesowa organizacji sprawdza się. Niezmiennie dążymy do tego, aby być godnym zaufania partnerem zarówno dla nabywców mieszkań, jak i pozostałych grup interesariuszy, m.in. inwestorów instytucjonalnych. Saldo środków pieniężnych na koniec II kwartału wyniosło przeszło 450 mln zł. Zapewnia to grupie kapitałowej komfort w reagowaniu na nadarzające się okazje rynkowe dotyczące nabywania nowych nieruchomości. Istotną informacją potwierdzającą zaufanie rynku kapitałowego do spółki jest kolejna udana emisja obligacji na kwotę 62 mln zł w ramach długoterminowego programu — przekazała Agata Skowrońska-Domańska, wiceprezes zarządu Archicom.

Advertisement

Archicom z ogólnopolskim zasięgiem i ambitnymi planami

Kluczowym elementem w ramach zmian organizacyjnych dla Grupy Echo-Archicom, było sfinalizowane w sierpniu br. połączenie biznesu mieszkaniowego spółek. Tym samym, Archicom stał się ogólnopolskim deweloperem. Spółka utrzymała pozycję lidera na wrocławskim rynku mieszkaniowym. Dodatkowo, deweloper zaznaczył swoją obecność pod nową marką Echo Residential by Archicom w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, ma ambitne plany dotyczące dalszego rozwoju i ekspansji spółki:

— Jako Archicom chcemy stać się ogólnopolskim deweloperem pierwszego wyboru. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, a tym samym pozyskaniu eksperckiego know-how, banku ziemi i zespołu pracowników. Wierzymy, że wyjątkowi ludzie mieszkają w wyjątkowych miejscach. Dlatego projektujemy je dla nich z dbałością o każdy detal mający wpływ na jakość życia na osiedlu. Dostarczamy najwyższy standard mieszkania dzięki uwzględnieniu współczesnych trendów urbanistycznych, potrzeb mieszkańców i zasad kreowania zdrowej tkanki miejskiej. Nie zapominamy przy tym o odpowiedzialności środowiskowej i najlepszej jakości obsługi na każdym etapie procesu zakupu, a później wieloletniego zamieszkiwania — ogłosił Waldemar Olbryk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dom Development. Jedyna kobieta w zarządzie odchodzi ze spółki

Published

on

Małgorzata Kolarska, wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna Dom Development złożyła rezygnację, fot. Dom Development

Małgorzata Kolarska to jedyna kobieta w składzie zarządu Dom Development. Wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna, związana ze spółką od 2006 roku, właśnie złożyła rezygnację i odejdzie z grupy z końcem roku.

W zeszłym roku, Małgorzata Kolarska znalazła się na 1. pozycji na liście najlepiej zarabiających menedżerów giełdowych spółek deweloperskich. W Dom Development początkowo objęła stanowisko eksperta ds. zakupu nieruchomości. Następnie awansowała na dyrektora pionu nieruchomości. Kolarska pełni funkcję wiceprezeski zarządu od 2014 roku i jest jedyną kobietą w zarządzie dewelopera. 31 grudnia br. odejdzie ze spółki z powodów osobistych. Przewodniczący rady nadzorczej, Grzegorz Kiełpsz, już ma propozycję jej następczyni. Po rezygnacji złożonej przez Małgorzatę Kolarską, poinformował bowiem, że zarekomenduje, aby na jej miejsce powołać Monikę Perekitko.

Dom Development w przedstawionej strategii ESG DOM 2030, zobowiązał się do osiągnięcia 30% parytetu płci w zarządzie spółki do 2026 roku. Obecnie, w pięcioosobowym składzie znajduje się tylko jedna kobieta. Natomiast wśród siedmiu członków Rady Nadzorczej, są trzy kobiety. Monika Perekitko, która miałaby zastąpić odchodzącą Małgorzatę Kolarską, obecnie jest związana ze spółką Matexi. Od 2015 roku jest członkiem zarządu Matexi Polska. Ponadto, jest także członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Advertisement
Cele strategiczne Dom Development związane z ładem korporacyjnym, fot. strategia DOM 2030/ Dom Development

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze