Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Organizacje z branży budowlanej twardo apelują do premiera

Published

on

fot. mat.prasowe

 „Apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku budowlanym”. Tak zaczyna się list do premiera Mateusza Morawieckiego podpisany przez prezesów organizacji z branży budowlanej.

— Mając na uwadze coraz gorszą sytuację branży materiałów budowlanych i budownictwa w Polsce apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań stymulujących te gałęzie gospodarki, poprzez przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. Dodatkowo, zachęcamy do zastanowienia się nad ewentualnym rozszerzeniem ulgi na usługi budowlane związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Równie ważne jest uruchomienie środków z Krajowego Programu Odbudowy, które w innych krajach mają bardzo pozytywny wpływ na kondycję rynku budowlanego — czytamy w liście do Prezesa Rady Ministrów.

Apel do premiera. Organizacje branży budowlanej wskazują konkretne powody kryzysu w branży

Dokładna nazwa dokumentu to „Apel przedstawicieli pracowników i pracodawców sektora budowlanego o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe”. Podpisali się pod nim prezesi ponad 30 organizacji i stowarzyszeń, m.in. prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, prezes Zarządu  Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Polskiej Izby Budownictwa, prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club, prezes zarządu Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI.

Advertisement

— Dostępne dane wskazują na istotne pogorszenie warunków funkcjonowania firm z branży materiałów budowlanych, mające bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego: 

  • w pierwszej połowie 2023 roku liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia spadła o 34,7% rok do roku, jednocześnie ilość rozpoczętych inwestycji spadła o 28,5% w analogicznym okresie (na podstawie GUS); 
  • obserwowany jest wyraźny spadek sprzedaży większości wyrobów budowlanych, przykładowo przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwóch miesiącach 2023 r. były o 13% niższe od analogicznego okresu roku poprzedniego, przy 16% wzroście cen. Łączna sprzedaż za 2 miesiące 2023 r., w stosunku do analogicznego okresu 2022 r., była niższa w 14 grupach towarowych: chemia budowlana (-0,2%), instalacje, ogrzewanie (-2%), izolacje wodochronne (-5%), oświetlenie, elektryka (-6%), wykończenia (-6%), płytki, łazienki, kuchnie (-7%), ogród i hobby (-8%), dekoracje (-10%), stolarka (-23%), izolacje termiczne (-31%), otoczenie domu (-36%), ściany, kominy (-37%), dachy, rynny (-46%) oraz płyty OSB, drewno (-51%). Wzrost sprzedaży nastąpił jedynie w 6 grupach towarowych: cement, wapno (+42%), farby, lakiery (+22%), motoryzacja (+15%), sucha zabudowa (+6%), wyposażenie, AGD (+3%) oraz narzędzia (+1%);
  • dynamika produkcji budowlano-montażowej w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków spada stale od listopada 2022 roku o 4,2-12,2% w zależności od miesiąca (na podstawie GUS);

— czytamy w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Organizacje wskazują również, co przełożyło się na nienaturalne ceny wzrostów cen wyrobów budowlanych. To występująca w latach 2021 i 2022 bardzo wysoka dynamika wzrostu kosztów produkcji. Konkretnie wzrost wynagrodzeń pracowników o około 12% r/r, wzrost cen energii elektrycznej o około 92% w 2021 roku i około 90% w 2022 roku. Do tego musimy wziąć pod uwagę wzrost cen gazu ziemnego o około 50% w 2021 roku i około 7% w 2022 roku, czy cen węgla kamiennego o około 207% w 2022 roku, wzrost cen surowców i komponentów.

Bezpieczny Kredyt 2% nie przyniesie ożywienia i zdynamizowania branży budowlanej

Przytaczają również przeprowadzone badania ankietowe w IV kwartale 2022 roku. Pokazują one, że 42,5% Polaków odłożyło lub zawiesiło zaplanowane prace remontowo–budowlane. To z powodu wysokiej inflacji, jak również zmniejszonej dostępności materiałów budowlanych wynikającej z ich wysokich cen. Natomiast 34,2% ankietowanych zdecydowało o zredukowaniu zakresu planowanych prac remontowych.

Advertisement

Co istotne również, jak wskazują organizacje, zwiększa się skala sprzedaży wyrobów budowlanych w szarej strefie (bez faktury). Przykładowo skumulowane straty dla PKB spowodowane istnieniem szarej strefy na rynku betonu to ok. 1 mld zł (na podstawie ZPP).

— Obecna sytuacja bardzo niekorzystnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw produkujących wyroby budowlane. Wielu producentów dokonało restrukturyzacji organizacji produkcji (szczególnie wielozakładowej) polegającej na zamknięciu zakładów produkcyjnych i zwolnieniu pracowników. Wielkość zatrudnienia zmalała już o około 10-12%. Zmniejszenie liczby wydawanych pozwoleń oraz rozpoczynanych budów powoduje, że nie ma perspektyw istotnej poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. Branża producentów wyrobów budowlanych odczuje to najmocniej na przełomie 2023 i 2024 roku. Wpłynie to również niekorzystanie na inne branże budowlane. Już obecnie decyzje inwestycyjne, ze względu na sytuację gospodarczą, odkłada 36,9% firm budowlanych, a 27,7% wciąż planuje ograniczać zatrudnienie (na podstawie GUS). W takim otoczeniu makroekonomicznym uruchomiony niedawno program wsparcia Bezpieczny Kredyt 2% nie przyniesie wystarczającego i koniecznego impulsu dla ożywienia i zdynamizowania branży budowlanej — czytamy w liście.

 

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Otwock. Prawie 35 mln zł dofinansowania na mieszkania

Published

on

By

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, podczas przekazania rządowego dofinansowania władzom Otwocka, fot. gov.pl

Rządowe dofinansowanie, w wysokości 34,6 mln zł, przekazał władzom miasta Otwock minister Waldemar Buda. Środki zostaną przeznaczone na realizację budynku wielorodzinnego. Przy ul. Sikorskiego powstanie 90 mieszkań komunalnych.

W Polsce wciąż brakuje mieszkań. Wprowadzane przez rządzących programy mieszkaniowe nie sprawdzają się tak, jak zakładali na początku. — Mieszkanie plus nie spełniło naszych oczekiwań — powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w maju.

Jednak mimo tego, zdaniem premiera, rekordowa liczba oddanych do użytku mieszkań w 2022 r. to częściowa zasługa rządu. Według Morawieckiego, rząd zmieniając przepisy i usprawniając cały proces administracyjny przyczynił się do tego wyniku.

Advertisement

W tamtym czasie, strategię rządu w kwestii zaopatrzenia Polaków w lokale do zamieszkania także krytycznie ocenił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

—Mieszkanie plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. (…) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu plus — powiedział Buda w programie „Rzecz o polityce”.

Mieszkania komunalne w Otwocku

We wtorek, Waldemar Buda, przekazał rządowe dofinansowanie dla miasta Otwock na budowę mieszkań komunalnych. Miasto otrzyma 34,6 mln zł. Ta kwota pozwoli na wybudowanie 90 lokali „o dobrym standardzie i niskim czynszu”. Wartość całej inwestycji oszacowano na 40,8 mln zł. To oznacza, że dotacja z budżetu państwa wynosi ok. 85% kwoty.

Advertisement

Interesujesz się rządowymi programami mieszkaniowymi? Zobacz także tekst Bezpieczny Kredyt 2%. Jak skorzystać z dopłaty?

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom uplasowała obligacje za 100 mln zł

Published

on

Inwestycja Metro Art zlokalizowana na warszawskiej Pradze, fot. Victoria Dom

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych. W ramach dwóch serii przydzieliła inwestorom papiery o łącznej wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji. Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju na rynku warszawskim i krakowskim. Planuje także wejść na rynek trójmiejski.

Victoria Dom systematycznie uruchamia nowe inwestycje i kolejne etapy osiedli. Deweloper realizuje projekty mieszkaniowe na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, spółka rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Spółka zakończyła właśnie kolejną emisję obligacji korporacyjnych. Inwestorzy, w ramach dwóch serii Y1 oraz Y2, objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 100 mln zł. Obligacje wprowadzono do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Obligacje Y1 oraz Y2 wyemitowano w ramach programu emisji o łącznej wielkość nie większej niż 100 mln zł. 67 inwestorom przydzielono obligacje serii Y1 o wartości 30 mln zł. Stopa redukcji była na poziomie blisko 8%. Natomiast serię Y2 o wartości 70 mln zł objęło 47 inwestorów. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy oraz częściowo zrefinansują poprzednie obligacje. 

Advertisement

Wiceprezes Victoria Dom: Jesteśmy wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali

— Inwestorzy, do których skierowana została nowa emisja, za nowe papiery w większości zapłacili gotówką (ponad 70 mln zł). Pozyskany w ten sposób kapitał obrotowy wykorzystamy na finansowanie nowych projektów i zakup nowych gruntów. Część zaoferowanych teraz obligacji o wartości blisko 30 mln zł, opłacona została natomiast wcześniej wyemitowanymi obligacjami o terminach zapadalności następujących w październiku tego roku i czerwcu przyszłego roku — przekazał Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

I dodał:

— Jesteśmy bardzo wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali i wsparli nas w dalszym rozwoju działalności na rynku warszawskim i krakowskim. W planach mamy także uruchomienie w najbliższym okresie pierwszego projektu na rynku trójmiejskim.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze