Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Zarządzanie nieruchomościami z korzyścią dla dewelopera

Published

on

Sukces dewelopera nie kończy się na wyniku sprzedaży. Na pozytywny wizerunek może wpłynąć również odpowiednie zarządzanie nieruchomościami, fot. Unsplash

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą podpisania pierwszego aktu przenoszącego własność. Zanim do tego dojdzie, nabywcy mieszkań już często zaczynają wykańczać swoje lokale. I tu ważne jest odpowiednie zarządzanie nieruchomościami. W tym czasie ktoś musi zadbać o nieruchomość i rozliczenie mediów. Inwestycją powinien zająć się profesjonalny podmiot, który zapewni bezpieczeństwo, właściwy stan części wspólnych oraz skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Bo właśnie wtedy najczęściej dochodzi do zalań, awarii i zniszczeń spowodowanych przez ekipy wykończeniowe.

Na tym etapie jednak, właściciele nie mają wpływu na to, kto zarządza nieruchomością. Deweloperzy sami zajmują się obowiązkami związanymi z administrowaniem budynku lub zatrudniają podmiot zarządzający, który odciąża ich z szeregu obowiązków. Tym samym zapewnia sprawne działanie obiektu. Niezależny zarządca jest również bardziej pozytywnie oceniany przez samych mieszkańców.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami kluczem do sprawnego działania wspólnoty

Jedną z kluczowych korzyści zarządzania przez profesjonalny podmiot jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie, jakie zarządca wnosi na osiedle. Zarządcy nieruchomości często posiadają wieloletnie doświadczenie w administrowaniu i są dobrze zaznajomieni z wszelkimi aspektami związanymi z utrzymaniem osiedla. Dzięki temu mogą skutecznie rozwiązywać problemy, zarządzać infrastrukturą i finansami wspólnoty, a także koordynować różne usługi dla mieszkańców, takie jak konserwacja urządzeń, sprzątanie, utrzymanie czy zapewnienie ochrony.

Advertisement

Ponadto, na etapie formowania się wspólnoty mieszkaniowej, podmiot zarządzający ma niezwykle wiele zadań niewidocznych na pierwszy rzut oka. Jak podkreśla Anna Wojsław, prezes Imperium Zarządzanie Nieruchomościami, pracownicy jej firmy zajmują się szeregiem spraw na zlecenie deweloperów, takich jak:

  • przygotowanie modelu zarządzania nieruchomością oraz pierwszego planu gospodarczego,
  • uczestniczenie w odbiorach części wspólnej nieruchomości,
  • analiza kosztów administrowania na początku projektu oraz opracowanie planu działań optymalizacyjnych, dopasowanych do standardów nieruchomości,
  • rozliczanie użytkowników lokali z mediów od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej,
  • prowadzenie konsultacji w zakresie zapisów w aktach notarialnych,
  • rejestracja wspólnoty i wystąpienie o nadanie numerów NIP oraz REGON,
  • założenie konta bankowego dla wspólnoty mieszkaniowej,
  • przygotowanie uchwał, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty,
  • czy ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.

Deweloperzy doceniają wsparcie podmiotów zarządzających

– Przez lata obecności w branży, pomogliśmy deweloperom w zawiązaniu wielu wspólnot mieszkaniowych. I żadna z nich nie zdecydowała się z biegiem czasu na zmianę i wybór innego zarządcy. To nasz wielki sukces i duma dla całego zespołu. Deweloperzy widząc, iż dobrze wywiązujemy się ze swoich zadań, a użytkownicy i właściciele zarządzanych przez nas obiektów są zadowoleni, zapraszają nas do współpracy przy kolejnych inwestycjach. Cedują na nas kolejne obowiązki, aby w jak najlepszy sposób uformować nowo powstającą wspólnotę. W zespołach deweloperów coraz więcej jest świadomych managerów poszukujących najlepszych rozwiązań. Poszukują zarządcy, który będzie dbał o nową nieruchomość, aby była wizytówką dewelopera przez długie lata – mówi Anna Wojsław z Imperium Zarządzanie Nieruchomościami.

Kolejną korzyścią, którą podkreślają mieszkańcy, jest większa transparentność i profesjonalne podejście do zarządzania. Według właścicieli nieruchomości, zewnętrzni zarządcy często stosują najlepsze praktyki w swojej pracy, co oznacza, że procesy zarządzania są bardziej przejrzyste i skuteczne. Mieszkańcy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat kosztów, budżetu i działań podejmowanych na rzecz osiedla. To z kolei pomaga w budowaniu zaufania między mieszkańcami a zarządcą, a także umożliwia mieszkańcom aktywny udział w decyzjach dotyczących ich wspólnoty.

– Dokładamy wszelkich starań, by współpraca była na profesjonalnym poziomie i opierała się na wzajemnej komunikacji i zrozumieniu. Przede wszystkim uważnie słuchamy każdego klienta i odpowiedzialnie podchodzimy do zlecanych nam projektów. Dzięki wieloletniej pracy związanej z nieruchomościami i dużej wiedzy merytorycznej, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Po dokładnej analizie, proponujemy optymalne rozwiązanie przy zachowaniu naszych wartości i  wysokiego standardu świadczonych przez nas usług. Współpraca z nami opiera się na jasnych i przejrzystych zasadach, wyrażonych w procedurach, stosowanych w codziennej pracy. To z kolei owocuje zadowoleniem i satysfakcją dla wszystkich z naszego otoczenia – opowiada prezes wspomnianej firmy zarządzającej.

Advertisement

Zarządzanie nieruchomościami to nie tylko standardowa administracja

Zewnętrzni zarządcy często mają również większą skalę i możliwości negocjacyjne w prowadzeniu negocjacji z różnymi dostawcami usług. Dzięki temu mogą uzyskać korzystniejsze warunki umów na dostawy wody, energii elektrycznej, usługi konserwatorskie itp. Skala ich działalności pozwala także na skorzystanie z potencjału ekonomicznego, co może prowadzić do obniżenia kosztów dla mieszkańców. Dodatkowo, zewnętrzni zarządcy mają także większe doświadczenie w negocjacjach z firmami świadczącymi usługi utrzymania i konserwacji, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług dla mieszkańców.

Kiedy osiedlem zarządza zewnętrzna firma, mieszkańcy mogą również skorzystać z lepszej organizacji i koordynacji działań. Zewnętrzni zarządcy mają wypracowane procedury i systemy, które pozwalają na skuteczne zarządzanie różnymi aspektami osiedla, takimi jak konserwacja, naprawy, utrzymanie czystości itp. Dzięki temu wszystkie te działania są lepiej zsynchronizowane i efektywne, co przekłada się na wyższy standard życia dla mieszkańców.

Wreszcie, zewnętrzni zarządcy często oferują również usługi dodatkowe, takie jak organizacja wydarzeń społecznych czy wsparcie administracyjne dla mieszkańców. Te dodatkowe usługi pomagają w budowaniu więzi społecznych między mieszkańcami, tworzeniu wspólnoty i poprawie jakości życia na osiedlu.

Advertisement

Podsumowując, zarządzanie nieruchomością przez zewnętrzną firmę ma wiele korzyści nie tylko dla mieszkańców, ale i dla dewelopera. Specjalistyczna wiedza i profesjonalna opieka nad nieruchomością przyczyniają się do zapewnienia wyższego standardu życia. Ponadto, w momencie przejęcia inwestycji przez profesjonalnego zarządcę, to on wspiera dewelopera w budowaniu pozytywnych emocji u klientów, związanych z zakupem nowego mieszkania. Dzięki profesjonalnej opiece nad nowo powstałym osiedlem, marka dewelopera jest pozytywnie oceniana przez klientów. A inwestycje z biegiem lat nie tracą na wartości.

materiał powstał przy współpracy z partnerem,
Imperium Zarządzanie Nieruchomościami

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Echo Investment koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Published

on

Echo Investment działa na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, fot. mat. prasowe

Grupa Echo Investment zaprezentowała raport podsumowujący swoje działania w obszarze ESG za 2023 rok. Deweloper po raz pierwszy przygotował dokument zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością są również dane na temat śladu węglowego, które uwzględniają emisje pośrednie w wybranych kategoriach.

Echo Investment prowadzi swoją działalność deweloperską w oparciu o strategię ESG, która określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Celem spółki jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

— Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności. Zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw  – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii — podsumował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Advertisement

Przeczytaj także: Nowy biurowiec Echo Investment we Wrocławiu

Grupa zamierza oprzeć swoje raportowanie zgodnie z nowym standardem, na podstawie tzw. analizy podwójnej istotności. To badanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, obejmuje też trendy społeczne i ekologiczne na jej kondycję finansową. Pozwala ona wdrażać zmiany w modelu biznesowym w sposób przemyślany, odpowiadający na realne wyzwania oraz oczekiwania otoczenia.

Czwarty raport Echo Investment w obszarze ESG

Spółka ograniczyła o 35% ślad węglowy w 2023 roku z zakresu 1 i 2. To bezpośrednie emisje, które wynikają ze spalania paliw kopalnych przez firmę lub powstają w skutek procesów technologicznych. A także emisje pośrednie ze zużywania energii dostarczonej z zewnątrz. Deweloper po raz pierwszy ujął w raporcie informację na temat śladu węglowego w zakresie 3, który uwzględnia emisje pośrednie Grupy powstałe w łańcuchu wartości. Wynikają one m.in. z podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, zakupionych dóbr kapitałowych i materiałów czy produkcji odpadów.

Advertisement

Jednym z głównych filarów wśród zagadnień społecznych był rozwój kompetencji pracowników, ich bezpieczeństwa oraz warunki pracy. Grupa zmniejszyła o 4% różnicę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami. Natomiast kolejne miesiące przyniosą prace nad rozwiązaniami, które będą wspierać transparentne ustalanie wynagrodzeń.

Ponadto, firma wykonała szereg działań w kierunku wzmocnienia ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej. Wśród nich znalazły się szkolenia promujące etyczne zachowania w biznesie oraz promocja Kodeksu Postępowania wśród pracowników.

Cały raport Echo Investment dotyczący zrównoważonego rozwoju i działań podjętych w 2023 roku można przeczytać TUTAJ.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom po spadku sprzedaży liczy na nowy program rządowy

Published

on

Olchowy Park w Warszawie, fot. Victoria Dom

Deweloper Victoria Dom zakończył I kwartał br. z liczbą 332 sprzedanych mieszkań. To oznacza spadek sprzedaży o około 9% względem analogicznego okresu 2023 roku. Zarząd dewelopera ma nadzieję, że nowy program mieszkaniowy rządu przyczyni się do lepszych wyników w II połowie roku.

— Z optymizmem patrzymy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku. Oraz perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych. Dlatego planujemy w najbliższych miesiącach wprowadzać kolejne projekty w nowych oraz istniejących lokalizacjach, które zwiększą naszą ofertę mieszkaniową — skomentował I kwartał br. Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Zobacz także: Victoria Dom publikuje wynik finansowy za 2023 rok

Advertisement

Spółka aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, deweloper planuje wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo, w marcu Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 5. etap inwestycji Olchowy Park na warszawskiej Białołęce. W ofercie znalazło się 106 mieszkań. Ceny lokali zaczynają się od 353 600 zł. 

— Rynek obecnie pozostaje w fazie oczekiwania na nowy program rządowy. Jednocześnie wysokie koszty budowy, rosnące ceny gruntów, bardzo długi proces administracyjny oraz wysokie stopy procentowe przy projektowanej śródrocznej inflacji na poziomie 5-6% powodują, że kupujący mają ograniczoną zdolność kredytową. Czynniki te wpływają na aktualny poziom sprzedaży —dodał Waldemar Wasiluk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Karimpol zmienia dyrektora. Michał Orłowski z nową funkcją

Published

on

Już nie Jarosław Prawicki, a Michał Orłowski będzie pełnił funkcję Director, Head of Leasing and Asset Management w Karimpol Polska. Zmiana nastąpiła w tym miesiącu.

Karimpol działa na naszym rynku od 1997 roku. Obecnie posiada inwestycje w pięciu krajach, oprócz Polski również w Czechach, Austrii, na Słowacji i Węgrzech. Deweloper buduje oraz wynajmuje powierzchnie komercyjne.

W Warszawie spółka zrealizowała dziewięć projektów. Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV są wymieniane jednym tchem. Natomiast największy i najbardziej prestiżowy projekt Grupy Karimpol, to biurowiec Skyliner. Łączna powierzchnia najmu wszystkich inwestycji w Polsce wynosi blisko 200 tys. mkw.

Advertisement

Michał Orłowski miał duży udział w sukcesie spółki.

— Obszar jego dotychczasowej działalności obejmował m.in. zarządzanie wynajmem ponad 50 budynków biurowych.W  tym obiektów klasy A i B oraz finalizację umów wynajmu na ponad 200,000 mkw. Jego strategiczne podejście i przywództwo były kluczowe w zapewnieniu pełnej komercjalizacji tak znaczących projektów, jak m.in. warszawskie biurowce SEZAM, Atrium Tower czy Mokotowska Square. Michał Orłowski, warszawiak o polsko-kanadyjskich korzeniach, wnosi ze sobą bogate, ponad 18-letnie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości — informuje deweloper.

Przed dołączeniem do Grupy Karimpol, Orłowski pełnił funkcję Dyrektora ds. Wynajmu w Revetas, nadzorując projekty biurowe w Krakowie i Katowicach. Wcześniej pracował również w BBI Development, DTZ, Cushman & Wakefield oraz w Banku BNP Paribas.

Advertisement

Nowy Director, Head of Leasing and Asset Management uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskiem. Zdobył dyplom z prawa amerykańskiego na Levin College of Law na Florydzie. A także z prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie Cambridge. Jest posiadaczem tytułu Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych (CCIM – Certified Commercial Investment Member). Był członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

W spółce zastąpił Jarosława Prawickiego, który pracował w Karimpolu ponad 6 lat.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze