Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dobry zarządca osiedla? Działa sam, nie czeka na zlecenia od mieszkańców

Published

on

Profesjonalny zarządca nieruchomości przejawia wysoką inicjatywę w działaniu, fot. Unsplash

Dobry zarządca osiedla to kluczowy element utrzymania odpowiednich standardów życia dla mieszkańców. Jego zadaniem jest dbanie o infrastrukturę, zapewnianie bezpieczeństwa, zarządzanie finansami, rozwiązywanie problemów technicznych i konfliktów między mieszkańcami. Wiele osób oczekuje, że zarządcy osiedli będą czekać na ich zlecenia i reagować na bieżące problemy. Jednak prawdziwy profesjonalista wie, że samodzielne działanie i proaktywność są niezbędne do skutecznego zarządzania. Efektywna praca tego podmiotu polega przede wszystkim na podejmowaniu działań prewencyjnych i rozwiązywaniu problemów jeszcze przed ich eskalacją.

Profesjonalny zarządca nieruchomości działa samodzielnie, ponieważ zdaje sobie sprawę z potrzeby podejmowania inicjatywy. Zamiast czekać na zgłoszenia mieszkańców, proaktywnie monitoruje stan infrastruktury, regularnie przegląda kondycję budynków, dba o porządek na terenie osiedla i podejmuje działania naprawcze w przypadku wykrytych usterek. Przykładem takiego samodzielnego działania może być regularne przeglądanie terenu, aby identyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa lub utrzymanie czystości na terenie osiedla. Firma zarządzająca ma wiele obowiązków, które wymagają podejmowania inicjatywy i stałej aktywności pracowników.

— W Imperium Zarzadzanie Nieruchomościami odpowiedzialność za dany obiekt spoczywa w rękach Facility Managera. To osoba na stanowisku, które jak sama nazwa mówi jest managerem, czyli zarządza. Bierze odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie osiedla, jego standard, jakość pracy zleceniobiorców i firm specjalistycznych pracujących na terenie obiektu. Ogólnie rzecz biorąc, wykonuje mnogość różnorodnych zadań, mających na celu zapewnienie sprawnego zarządzania i zadowolenia mieszkańców — opowiada Anna Wojsław, prezes zarządu Imperium Zarządzanie Nieruchomościami.

Advertisement

Profesjonalny zarządca osiedla nieustannie dba komfort mieszkańców

Jedną z kluczowych ról zarządcy osiedla jest dbanie o infrastrukturę. Niezależny zarządca regularnie sprawdza stan budynków, monitoruje bezpieczeństwo i podejmuje działania naprawcze w przypadku wykrytych usterek. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie poważnych problemów i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego miejsca do życia.

— Podczas typowego dnia pracy Facility Manager (FM) wizytuje nieruchomość celem weryfikacji stanu obiektu. Robi obchód z cheklistą sprawdzającą m.in. standard zieleni, czystość. Spotyka się z mieszkańcami oraz zleceniobiorcami. Pracuje w biurze planując, zlecając i realizując bieżące obowiązki. W naszym zespole FM realizuje ważne dla obiektu zadania koordynując również pozostałych członków zespołu np. Inspektora ds. technicznych czy księgowość w kwestii wykonania budżetu. Wątkami prostszymi i dającymi się załatwić natychmiast, zajmuje się jego asystent. Poza rutynowymi zadaniami przybliżonymi powyżej, FM tworzy newslettery dla danego obiektu, przygotowuje plan dla nieruchomości, analizuje rynek pod kątem nowych rozwiązań wpisujących się w plan i standard obiektu. Ponadto, cały czas się udoskonala, bo tego wymaga dzisiejszy świat, by być na bieżąco z możliwościami jakie daje rynek — opisuje szczegółowo Anna Wojsław. Jej spółka ma 17 lat doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi.

Profesjonalny podmiot zarządzający zapewnia odpowiedni komfort życia

Kolejnym aspektem, który wymaga samodzielnego działania, jest zarządzanie finansami. Odpowiedzialność za budżet osiedla wymaga aktywnego planowania i alokowania środków finansowych na bieżące potrzeby, takie jak konserwacja budynków, remonty czy opłaty za utrzymanie. Decyzje finansowe powinny być podejmowane z uwzględnieniem długoterminowych celów osiedla. Profesjonalny zarządca podejmuje decyzje o wydatkach zgodnie z najlepszymi praktykami i oczekiwaniami mieszkańców, a nie tylko na podstawie zgłoszeń.

Advertisement

— To czym dodatkowo zajmuje się Facility Manager w naszym zespole to również przedstawianie inicjatyw.  Często przekraczamy granice naszych obowiązków zgłaszając pomysły poprawiające standard funkcjonowania obiektu, obniżające koszty jego utrzymania czy podnoszące komfort mieszkańców. Przykładem takich inicjatyw są realizowane audyty energetyczne obniżające rachunki, weryfikacja możliwości instalacji fotowoltaicznej, dodatkowe nasadzenia zieleni czy rozbudowa placu zabaw. Nie ograniczamy się do roli zwyczajowego administratora. To się nam opłaca w długim terminie — podsumowuje Anna Wojsław.

Rozwiązywanie konfliktów między mieszkańcami to kolejne ważne zadanie zarządcy osiedla. Konflikty są nieuniknione, ale niezależny zarządca może działać jako mediator i podejmować działania mające na celu ich rozwiązanie. Organizowanie spotkań, mediacji lub podejmowanie decyzji, które przynoszą korzyść wszystkim stronom, to przykłady skutecznych działań zarządcy osiedla.

— Dzień zarządcy nieruchomości z perspektywy pracownika, który utrzymuje codzienny kontakt z mieszkańcami i zajmuje się sprawnym zarządzaniem osiedlem, obejmuje różnorodne zadania i obowiązki. Oczywiście, konkretny dzień naszej pracy może się różnić w zależności od skali i charakteru nieruchomości, specyfiki osiedla czy uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty planem priorytetów — dodaje prezes firmy zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

Advertisement

Podsumowując, dobry zarządca osiedla powinien działać samodzielnie i przejawiać się wysoką inicjatywą. Nie skupiać się tylko na zleceniach od mieszkańców. Samodzielne działanie, proaktywność i odpowiedzialność są kluczowymi cechami skutecznego podmiotu. Tylko poprzez podejmowanie inicjatywy i aktywne zarządzanie można zapewnić wysoki standard życia na osiedlu i budować trwałe społeczności. Tylko w ten sposób można stworzyć miejsca, w których mieszkańcy czują się bezpiecznie i komfortowo.

materiał powstał przy współpracy z partnerem,
Imperium Zarządzanie Nieruchomościami

Advertisement
Continue Reading
Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Echo Investment koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Published

on

Echo Investment działa na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, fot. mat. prasowe

Grupa Echo Investment zaprezentowała raport podsumowujący swoje działania w obszarze ESG za 2023 rok. Deweloper po raz pierwszy przygotował dokument zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością są również dane na temat śladu węglowego, które uwzględniają emisje pośrednie w wybranych kategoriach.

Echo Investment prowadzi swoją działalność deweloperską w oparciu o strategię ESG, która określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Celem spółki jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

— Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności. Zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw  – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii — podsumował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Advertisement

Przeczytaj także: Nowy biurowiec Echo Investment we Wrocławiu

Grupa zamierza oprzeć swoje raportowanie zgodnie z nowym standardem, na podstawie tzw. analizy podwójnej istotności. To badanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, obejmuje też trendy społeczne i ekologiczne na jej kondycję finansową. Pozwala ona wdrażać zmiany w modelu biznesowym w sposób przemyślany, odpowiadający na realne wyzwania oraz oczekiwania otoczenia.

Czwarty raport Echo Investment w obszarze ESG

Spółka ograniczyła o 35% ślad węglowy w 2023 roku z zakresu 1 i 2. To bezpośrednie emisje, które wynikają ze spalania paliw kopalnych przez firmę lub powstają w skutek procesów technologicznych. A także emisje pośrednie ze zużywania energii dostarczonej z zewnątrz. Deweloper po raz pierwszy ujął w raporcie informację na temat śladu węglowego w zakresie 3, który uwzględnia emisje pośrednie Grupy powstałe w łańcuchu wartości. Wynikają one m.in. z podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, zakupionych dóbr kapitałowych i materiałów czy produkcji odpadów.

Advertisement

Jednym z głównych filarów wśród zagadnień społecznych był rozwój kompetencji pracowników, ich bezpieczeństwa oraz warunki pracy. Grupa zmniejszyła o 4% różnicę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami. Natomiast kolejne miesiące przyniosą prace nad rozwiązaniami, które będą wspierać transparentne ustalanie wynagrodzeń.

Ponadto, firma wykonała szereg działań w kierunku wzmocnienia ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej. Wśród nich znalazły się szkolenia promujące etyczne zachowania w biznesie oraz promocja Kodeksu Postępowania wśród pracowników.

Cały raport Echo Investment dotyczący zrównoważonego rozwoju i działań podjętych w 2023 roku można przeczytać TUTAJ.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom po spadku sprzedaży liczy na nowy program rządowy

Published

on

Olchowy Park w Warszawie, fot. Victoria Dom

Deweloper Victoria Dom zakończył I kwartał br. z liczbą 332 sprzedanych mieszkań. To oznacza spadek sprzedaży o około 9% względem analogicznego okresu 2023 roku. Zarząd dewelopera ma nadzieję, że nowy program mieszkaniowy rządu przyczyni się do lepszych wyników w II połowie roku.

— Z optymizmem patrzymy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku. Oraz perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych. Dlatego planujemy w najbliższych miesiącach wprowadzać kolejne projekty w nowych oraz istniejących lokalizacjach, które zwiększą naszą ofertę mieszkaniową — skomentował I kwartał br. Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Zobacz także: Victoria Dom publikuje wynik finansowy za 2023 rok

Advertisement

Spółka aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, deweloper planuje wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo, w marcu Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 5. etap inwestycji Olchowy Park na warszawskiej Białołęce. W ofercie znalazło się 106 mieszkań. Ceny lokali zaczynają się od 353 600 zł. 

— Rynek obecnie pozostaje w fazie oczekiwania na nowy program rządowy. Jednocześnie wysokie koszty budowy, rosnące ceny gruntów, bardzo długi proces administracyjny oraz wysokie stopy procentowe przy projektowanej śródrocznej inflacji na poziomie 5-6% powodują, że kupujący mają ograniczoną zdolność kredytową. Czynniki te wpływają na aktualny poziom sprzedaży —dodał Waldemar Wasiluk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Karimpol zmienia dyrektora. Michał Orłowski z nową funkcją

Published

on

Już nie Jarosław Prawicki, a Michał Orłowski będzie pełnił funkcję Director, Head of Leasing and Asset Management w Karimpol Polska. Zmiana nastąpiła w tym miesiącu.

Karimpol działa na naszym rynku od 1997 roku. Obecnie posiada inwestycje w pięciu krajach, oprócz Polski również w Czechach, Austrii, na Słowacji i Węgrzech. Deweloper buduje oraz wynajmuje powierzchnie komercyjne.

W Warszawie spółka zrealizowała dziewięć projektów. Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV są wymieniane jednym tchem. Natomiast największy i najbardziej prestiżowy projekt Grupy Karimpol, to biurowiec Skyliner. Łączna powierzchnia najmu wszystkich inwestycji w Polsce wynosi blisko 200 tys. mkw.

Advertisement

Michał Orłowski miał duży udział w sukcesie spółki.

— Obszar jego dotychczasowej działalności obejmował m.in. zarządzanie wynajmem ponad 50 budynków biurowych.W  tym obiektów klasy A i B oraz finalizację umów wynajmu na ponad 200,000 mkw. Jego strategiczne podejście i przywództwo były kluczowe w zapewnieniu pełnej komercjalizacji tak znaczących projektów, jak m.in. warszawskie biurowce SEZAM, Atrium Tower czy Mokotowska Square. Michał Orłowski, warszawiak o polsko-kanadyjskich korzeniach, wnosi ze sobą bogate, ponad 18-letnie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości — informuje deweloper.

Przed dołączeniem do Grupy Karimpol, Orłowski pełnił funkcję Dyrektora ds. Wynajmu w Revetas, nadzorując projekty biurowe w Krakowie i Katowicach. Wcześniej pracował również w BBI Development, DTZ, Cushman & Wakefield oraz w Banku BNP Paribas.

Advertisement

Nowy Director, Head of Leasing and Asset Management uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskiem. Zdobył dyplom z prawa amerykańskiego na Levin College of Law na Florydzie. A także z prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie Cambridge. Jest posiadaczem tytułu Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych (CCIM – Certified Commercial Investment Member). Był członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

W spółce zastąpił Jarosława Prawickiego, który pracował w Karimpolu ponad 6 lat.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze