Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dobry zarządca osiedla? Działa sam, nie czeka na zlecenia od mieszkańców

Published

on

Profesjonalny zarządca nieruchomości przejawia wysoką inicjatywę w działaniu, fot. Unsplash

Dobry zarządca osiedla to kluczowy element utrzymania odpowiednich standardów życia dla mieszkańców. Jego zadaniem jest dbanie o infrastrukturę, zapewnianie bezpieczeństwa, zarządzanie finansami, rozwiązywanie problemów technicznych i konfliktów między mieszkańcami. Wiele osób oczekuje, że zarządcy osiedli będą czekać na ich zlecenia i reagować na bieżące problemy. Jednak prawdziwy profesjonalista wie, że samodzielne działanie i proaktywność są niezbędne do skutecznego zarządzania. Efektywna praca tego podmiotu polega przede wszystkim na podejmowaniu działań prewencyjnych i rozwiązywaniu problemów jeszcze przed ich eskalacją.

Profesjonalny zarządca nieruchomości działa samodzielnie, ponieważ zdaje sobie sprawę z potrzeby podejmowania inicjatywy. Zamiast czekać na zgłoszenia mieszkańców, proaktywnie monitoruje stan infrastruktury, regularnie przegląda kondycję budynków, dba o porządek na terenie osiedla i podejmuje działania naprawcze w przypadku wykrytych usterek. Przykładem takiego samodzielnego działania może być regularne przeglądanie terenu, aby identyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa lub utrzymanie czystości na terenie osiedla. Firma zarządzająca ma wiele obowiązków, które wymagają podejmowania inicjatywy i stałej aktywności pracowników.

— W Imperium Zarzadzanie Nieruchomościami odpowiedzialność za dany obiekt spoczywa w rękach Facility Managera. To osoba na stanowisku, które jak sama nazwa mówi jest managerem, czyli zarządza. Bierze odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie osiedla, jego standard, jakość pracy zleceniobiorców i firm specjalistycznych pracujących na terenie obiektu. Ogólnie rzecz biorąc, wykonuje mnogość różnorodnych zadań, mających na celu zapewnienie sprawnego zarządzania i zadowolenia mieszkańców — opowiada Anna Wojsław, prezes zarządu Imperium Zarządzanie Nieruchomościami.

Advertisement

Profesjonalny zarządca osiedla nieustannie dba komfort mieszkańców

Jedną z kluczowych ról zarządcy osiedla jest dbanie o infrastrukturę. Niezależny zarządca regularnie sprawdza stan budynków, monitoruje bezpieczeństwo i podejmuje działania naprawcze w przypadku wykrytych usterek. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie poważnych problemów i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego miejsca do życia.

— Podczas typowego dnia pracy Facility Manager (FM) wizytuje nieruchomość celem weryfikacji stanu obiektu. Robi obchód z cheklistą sprawdzającą m.in. standard zieleni, czystość. Spotyka się z mieszkańcami oraz zleceniobiorcami. Pracuje w biurze planując, zlecając i realizując bieżące obowiązki. W naszym zespole FM realizuje ważne dla obiektu zadania koordynując również pozostałych członków zespołu np. Inspektora ds. technicznych czy księgowość w kwestii wykonania budżetu. Wątkami prostszymi i dającymi się załatwić natychmiast, zajmuje się jego asystent. Poza rutynowymi zadaniami przybliżonymi powyżej, FM tworzy newslettery dla danego obiektu, przygotowuje plan dla nieruchomości, analizuje rynek pod kątem nowych rozwiązań wpisujących się w plan i standard obiektu. Ponadto, cały czas się udoskonala, bo tego wymaga dzisiejszy świat, by być na bieżąco z możliwościami jakie daje rynek — opisuje szczegółowo Anna Wojsław. Jej spółka ma 17 lat doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi.

Profesjonalny podmiot zarządzający zapewnia odpowiedni komfort życia

Kolejnym aspektem, który wymaga samodzielnego działania, jest zarządzanie finansami. Odpowiedzialność za budżet osiedla wymaga aktywnego planowania i alokowania środków finansowych na bieżące potrzeby, takie jak konserwacja budynków, remonty czy opłaty za utrzymanie. Decyzje finansowe powinny być podejmowane z uwzględnieniem długoterminowych celów osiedla. Profesjonalny zarządca podejmuje decyzje o wydatkach zgodnie z najlepszymi praktykami i oczekiwaniami mieszkańców, a nie tylko na podstawie zgłoszeń.

Advertisement

— To czym dodatkowo zajmuje się Facility Manager w naszym zespole to również przedstawianie inicjatyw.  Często przekraczamy granice naszych obowiązków zgłaszając pomysły poprawiające standard funkcjonowania obiektu, obniżające koszty jego utrzymania czy podnoszące komfort mieszkańców. Przykładem takich inicjatyw są realizowane audyty energetyczne obniżające rachunki, weryfikacja możliwości instalacji fotowoltaicznej, dodatkowe nasadzenia zieleni czy rozbudowa placu zabaw. Nie ograniczamy się do roli zwyczajowego administratora. To się nam opłaca w długim terminie — podsumowuje Anna Wojsław.

Rozwiązywanie konfliktów między mieszkańcami to kolejne ważne zadanie zarządcy osiedla. Konflikty są nieuniknione, ale niezależny zarządca może działać jako mediator i podejmować działania mające na celu ich rozwiązanie. Organizowanie spotkań, mediacji lub podejmowanie decyzji, które przynoszą korzyść wszystkim stronom, to przykłady skutecznych działań zarządcy osiedla.

— Dzień zarządcy nieruchomości z perspektywy pracownika, który utrzymuje codzienny kontakt z mieszkańcami i zajmuje się sprawnym zarządzaniem osiedlem, obejmuje różnorodne zadania i obowiązki. Oczywiście, konkretny dzień naszej pracy może się różnić w zależności od skali i charakteru nieruchomości, specyfiki osiedla czy uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty planem priorytetów — dodaje prezes firmy zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

Advertisement

Podsumowując, dobry zarządca osiedla powinien działać samodzielnie i przejawiać się wysoką inicjatywą. Nie skupiać się tylko na zleceniach od mieszkańców. Samodzielne działanie, proaktywność i odpowiedzialność są kluczowymi cechami skutecznego podmiotu. Tylko poprzez podejmowanie inicjatywy i aktywne zarządzanie można zapewnić wysoki standard życia na osiedlu i budować trwałe społeczności. Tylko w ten sposób można stworzyć miejsca, w których mieszkańcy czują się bezpiecznie i komfortowo.

materiał powstał przy współpracy z partnerem,
Imperium Zarządzanie Nieruchomościami

Advertisement
Continue Reading
Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Otwock. Prawie 35 mln zł dofinansowania na mieszkania

Published

on

By

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, podczas przekazania rządowego dofinansowania władzom Otwocka, fot. gov.pl

Rządowe dofinansowanie, w wysokości 34,6 mln zł, przekazał władzom miasta Otwock minister Waldemar Buda. Środki zostaną przeznaczone na realizację budynku wielorodzinnego. Przy ul. Sikorskiego powstanie 90 mieszkań komunalnych.

W Polsce wciąż brakuje mieszkań. Wprowadzane przez rządzących programy mieszkaniowe nie sprawdzają się tak, jak zakładali na początku. — Mieszkanie plus nie spełniło naszych oczekiwań — powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w maju.

Jednak mimo tego, zdaniem premiera, rekordowa liczba oddanych do użytku mieszkań w 2022 r. to częściowa zasługa rządu. Według Morawieckiego, rząd zmieniając przepisy i usprawniając cały proces administracyjny przyczynił się do tego wyniku.

Advertisement

W tamtym czasie, strategię rządu w kwestii zaopatrzenia Polaków w lokale do zamieszkania także krytycznie ocenił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

—Mieszkanie plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. (…) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu plus — powiedział Buda w programie „Rzecz o polityce”.

Mieszkania komunalne w Otwocku

We wtorek, Waldemar Buda, przekazał rządowe dofinansowanie dla miasta Otwock na budowę mieszkań komunalnych. Miasto otrzyma 34,6 mln zł. Ta kwota pozwoli na wybudowanie 90 lokali „o dobrym standardzie i niskim czynszu”. Wartość całej inwestycji oszacowano na 40,8 mln zł. To oznacza, że dotacja z budżetu państwa wynosi ok. 85% kwoty.

Advertisement

Interesujesz się rządowymi programami mieszkaniowymi? Zobacz także tekst Bezpieczny Kredyt 2%. Jak skorzystać z dopłaty?

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom uplasowała obligacje za 100 mln zł

Published

on

Inwestycja Metro Art zlokalizowana na warszawskiej Pradze, fot. Victoria Dom

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych. W ramach dwóch serii przydzieliła inwestorom papiery o łącznej wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji. Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju na rynku warszawskim i krakowskim. Planuje także wejść na rynek trójmiejski.

Victoria Dom systematycznie uruchamia nowe inwestycje i kolejne etapy osiedli. Deweloper realizuje projekty mieszkaniowe na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, spółka rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Spółka zakończyła właśnie kolejną emisję obligacji korporacyjnych. Inwestorzy, w ramach dwóch serii Y1 oraz Y2, objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 100 mln zł. Obligacje wprowadzono do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Obligacje Y1 oraz Y2 wyemitowano w ramach programu emisji o łącznej wielkość nie większej niż 100 mln zł. 67 inwestorom przydzielono obligacje serii Y1 o wartości 30 mln zł. Stopa redukcji była na poziomie blisko 8%. Natomiast serię Y2 o wartości 70 mln zł objęło 47 inwestorów. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy oraz częściowo zrefinansują poprzednie obligacje. 

Advertisement

Wiceprezes Victoria Dom: Jesteśmy wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali

— Inwestorzy, do których skierowana została nowa emisja, za nowe papiery w większości zapłacili gotówką (ponad 70 mln zł). Pozyskany w ten sposób kapitał obrotowy wykorzystamy na finansowanie nowych projektów i zakup nowych gruntów. Część zaoferowanych teraz obligacji o wartości blisko 30 mln zł, opłacona została natomiast wcześniej wyemitowanymi obligacjami o terminach zapadalności następujących w październiku tego roku i czerwcu przyszłego roku — przekazał Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

I dodał:

— Jesteśmy bardzo wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali i wsparli nas w dalszym rozwoju działalności na rynku warszawskim i krakowskim. W planach mamy także uruchomienie w najbliższym okresie pierwszego projektu na rynku trójmiejskim.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze