Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Ponad 39 mln zł zysku netto. Cavatina podsumowała I półrocze 2022 roku

Published

on

Ocean Office Park w Krakowie, fot. Cavatina

Jeden z największych polskich deweloperów biurowych osiągnął 94,3 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w pierwszej połowie 2022 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 72,2 mln zł. Cavatina Holding kontynuuje rozbudowę komercyjnego portfolio.

Po sześciu miesiącach br. Grupa Cavatina wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 39,2 mln zł. W tym czasie, deweloper wyemitował także serie obligacji o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Ponadto, spółka uzyskała finansowanie od austriackiego konsorcjum banków w wysokości 70 mln euro i 10 mln zł.

Draga: Pozyskaliśmy ponad 100 mln zł z obligacji

Podsumowując, Cavatina Holding ujęła także pozwolenie na użytkowanie dla biurowca Global Office Park (A1, A2) w Katowicach. Podobnie PnU otrzymał również budynek Palio Office Park B w Gdańsku. W drugim kwartale spółka wypracowała 23,6 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Do tego 17,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

Advertisement

Natomiast w czerwcu br., Grupa podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości biurowych: Tischnera Office, Ocean Office Park A oraz Carbon Tower. Po spełnieniu warunków zawieszających zawartych w umowach przedwstępnych, doszło do finalnej sprzedaży.

— Pierwsze półrocze 2022 r. to dla Cavatina Holding kontynuacja rozwoju portfela biurowego, sukcesy w zakresie przyciągania nowych najemców oraz skuteczne pozyskiwanie finansowania dla prowadzonych na szeroką skalę inwestycji. Z sukcesem zakończyliśmy emisje obligacji z których pozyskaliśmy w tym roku ponad 100 mln zł. Warto także zwrócić uwagę na bardzo ważne z punktu widzenia realizacji naszej strategii podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie sfinalizowanie w sierpniu b.r. transakcje sprzedaży portfolio trzech budynków za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds – przekazał Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina z finansowaniem od międzynarodowego konsorcjum

Cavatina podpisała umowy najmu i przednajmu łącznie na ponad 35 tys. mkw. Dotyczy to inwestycji realizowanych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Bielsku-Białej.

Advertisement

W I połowie br. spółka przeprowadziła trzy emisje w ramach programu obligacji prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. Pozwolił on na emitowanie obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Grupa uplasowała obligacje serii P2022A i P2022B o łącznej wartości ponad 80 mln zł. Natomiast w lipcu na Catalyst zadebiutowały obligacje serii P2022C. Cavatina pozyskała z nich kolejne 20 mln zł.

Ponadto w maju Grupa po raz kolejny otrzymała finansowanie od międzynarodowego konsorcjum. W skład weszły austriackie banki: Erste Group Bank AG oraz Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. Środki w wysokości 70 mln euro i 10 mln zł spółka przeznaczy na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z budową. Także na wykończenie budynków biurowych Ocean Office Park w Krakowie.

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Otwock. Prawie 35 mln zł dofinansowania na mieszkania

Published

on

By

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, podczas przekazania rządowego dofinansowania władzom Otwocka, fot. gov.pl

Rządowe dofinansowanie, w wysokości 34,6 mln zł, przekazał władzom miasta Otwock minister Waldemar Buda. Środki zostaną przeznaczone na realizację budynku wielorodzinnego. Przy ul. Sikorskiego powstanie 90 mieszkań komunalnych.

W Polsce wciąż brakuje mieszkań. Wprowadzane przez rządzących programy mieszkaniowe nie sprawdzają się tak, jak zakładali na początku. — Mieszkanie plus nie spełniło naszych oczekiwań — powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w maju.

Jednak mimo tego, zdaniem premiera, rekordowa liczba oddanych do użytku mieszkań w 2022 r. to częściowa zasługa rządu. Według Morawieckiego, rząd zmieniając przepisy i usprawniając cały proces administracyjny przyczynił się do tego wyniku.

Advertisement

W tamtym czasie, strategię rządu w kwestii zaopatrzenia Polaków w lokale do zamieszkania także krytycznie ocenił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

—Mieszkanie plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. (…) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu plus — powiedział Buda w programie „Rzecz o polityce”.

Mieszkania komunalne w Otwocku

We wtorek, Waldemar Buda, przekazał rządowe dofinansowanie dla miasta Otwock na budowę mieszkań komunalnych. Miasto otrzyma 34,6 mln zł. Ta kwota pozwoli na wybudowanie 90 lokali „o dobrym standardzie i niskim czynszu”. Wartość całej inwestycji oszacowano na 40,8 mln zł. To oznacza, że dotacja z budżetu państwa wynosi ok. 85% kwoty.

Advertisement

Interesujesz się rządowymi programami mieszkaniowymi? Zobacz także tekst Bezpieczny Kredyt 2%. Jak skorzystać z dopłaty?

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom uplasowała obligacje za 100 mln zł

Published

on

Inwestycja Metro Art zlokalizowana na warszawskiej Pradze, fot. Victoria Dom

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych. W ramach dwóch serii przydzieliła inwestorom papiery o łącznej wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji. Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju na rynku warszawskim i krakowskim. Planuje także wejść na rynek trójmiejski.

Victoria Dom systematycznie uruchamia nowe inwestycje i kolejne etapy osiedli. Deweloper realizuje projekty mieszkaniowe na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, spółka rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Spółka zakończyła właśnie kolejną emisję obligacji korporacyjnych. Inwestorzy, w ramach dwóch serii Y1 oraz Y2, objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 100 mln zł. Obligacje wprowadzono do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Obligacje Y1 oraz Y2 wyemitowano w ramach programu emisji o łącznej wielkość nie większej niż 100 mln zł. 67 inwestorom przydzielono obligacje serii Y1 o wartości 30 mln zł. Stopa redukcji była na poziomie blisko 8%. Natomiast serię Y2 o wartości 70 mln zł objęło 47 inwestorów. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy oraz częściowo zrefinansują poprzednie obligacje. 

Advertisement

Wiceprezes Victoria Dom: Jesteśmy wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali

— Inwestorzy, do których skierowana została nowa emisja, za nowe papiery w większości zapłacili gotówką (ponad 70 mln zł). Pozyskany w ten sposób kapitał obrotowy wykorzystamy na finansowanie nowych projektów i zakup nowych gruntów. Część zaoferowanych teraz obligacji o wartości blisko 30 mln zł, opłacona została natomiast wcześniej wyemitowanymi obligacjami o terminach zapadalności następujących w październiku tego roku i czerwcu przyszłego roku — przekazał Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

I dodał:

— Jesteśmy bardzo wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali i wsparli nas w dalszym rozwoju działalności na rynku warszawskim i krakowskim. W planach mamy także uruchomienie w najbliższym okresie pierwszego projektu na rynku trójmiejskim.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze