Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Unidevelopment z 35 mln zł na nowe projekty i ze strategią ESG

Published

on

Osiedle dewelopera Unidevelopment, Idea Venus w Radomiu, fot. mat. prasowe

34,9 mln złotych z obligacji pozyskała spółka Unidevelopment. Środki przeznaczy na nowe inwestycje. Do tego cała Grupa Unibep przyjęła strategię ESG.

Unidevelopment należy do Grupy Unibep. To deweloper, który działa w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście oraz w Radomiu.

— Powrót na rynek długu jest ważnym krokiem w kontekście realizacji długoterminowych planów Unidevelopment SA. Sukces zrealizowanego programu emisji obligacji świadczy o tym, że inwestorzy doceniają pozycję naszej spółki i dobrze postrzegają jej strategię rozwoju. Zarówno w przypadku serii A, jak i serii B, popyt na walory przewyższył ich podaż, dlatego konieczna była redukcja zapisów. Pozyskane środki przeznaczymy na finansowanie projektów deweloperskich — opowiada Mariusz Przystupa, wiceprezes zarządu Unidevelopment.

Advertisement

Niewiele wcześniej, grupa Unibep przyjęła projekt „Strategia ESG. Perspektywa 2023-2025”. Ten dokument obejmuje między innymi działalność deweloperską, a więc dotyczy spółki Unidevelopment.

— Od lat Grupa Unibep pracuje, mając na względzie kwestie związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Ale jako organizacja musimy zrobić kolejny krok. Chcemy mieć pewność, że swoją działalność biznesową potrafimy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tego oczekują od nas wszyscy interesariusze Grupy Unibep. Klienci, instytucje finansowe, inwestorzy, władze państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, ale także społeczności lokalne i nasi pracownicy. Jesteśmy przekonani, że przyjęta strategia pozwoli nam działać w sposób bardziej zrównoważony. I przyczynić się do tworzenia lepszego świata dla przyszłych pokoleń — twierdzi Dariusz Blocher, prezes zarządu Grupy Unibep.

Unidevelopment ze strategią ESG na lata 2023-2025

Dlatego też Strategia ESG Grupy Unibep ma pięć strategicznych celów. Przede wszystkim jej zadaniem jest ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości. Przy tym minimalizowanie ryzyka środowiskowego i upowszechnianie działań dających szanse na zrównoważoną działalność.

Advertisement

Kolejnym z punktów jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcjonujących warunków pracy. Ma za zadanie również budowanie relacji i rozwój kultury organizacyjnej uwzględniającej ideę zrównoważonego rozwoju. Grupa postawi także na zapewnienie bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy. W latach 2023 do 2025 będzie również upowszechniać uniwersalne prawa człowieka wśród interesariuszy. Do tego kierować się etyką w swoim działaniu.

— Jako deweloper działający w ramach Grupy Unibep postrzegamy przyjęcie strategii ESG jako ważny krok. Nasza spółka od 15 lat konsekwentnie buduje zaufanie wśród klientów oraz w otoczeniu biznesowym. Realizując cele zawarte w strategii, będziemy mogli przedstawić wszystkim interesariuszom mierzalne dane świadczące o zrównoważonym rozwoju. To dodatkowo wzmocni naszą wiarygodność i będzie doskonałą bazą do realizacji celów biznesowych — planuje Zbigniew Gościcki, prezes zarządu Unidevelopment.

To właśnie jego spółka w ramach przyjętej strategii zobowiązuje się do certyfikacji środowiskowej znaczących projektów deweloperskich. Do tego planowania inwestycji mieszkalnych w zgodzie z normami środowiskowymi oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Otwock. Prawie 35 mln zł dofinansowania na mieszkania

Published

on

By

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, podczas przekazania rządowego dofinansowania władzom Otwocka, fot. gov.pl

Rządowe dofinansowanie, w wysokości 34,6 mln zł, przekazał władzom miasta Otwock minister Waldemar Buda. Środki zostaną przeznaczone na realizację budynku wielorodzinnego. Przy ul. Sikorskiego powstanie 90 mieszkań komunalnych.

W Polsce wciąż brakuje mieszkań. Wprowadzane przez rządzących programy mieszkaniowe nie sprawdzają się tak, jak zakładali na początku. — Mieszkanie plus nie spełniło naszych oczekiwań — powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w maju.

Jednak mimo tego, zdaniem premiera, rekordowa liczba oddanych do użytku mieszkań w 2022 r. to częściowa zasługa rządu. Według Morawieckiego, rząd zmieniając przepisy i usprawniając cały proces administracyjny przyczynił się do tego wyniku.

Advertisement

W tamtym czasie, strategię rządu w kwestii zaopatrzenia Polaków w lokale do zamieszkania także krytycznie ocenił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

—Mieszkanie plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. (…) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu plus — powiedział Buda w programie „Rzecz o polityce”.

Mieszkania komunalne w Otwocku

We wtorek, Waldemar Buda, przekazał rządowe dofinansowanie dla miasta Otwock na budowę mieszkań komunalnych. Miasto otrzyma 34,6 mln zł. Ta kwota pozwoli na wybudowanie 90 lokali „o dobrym standardzie i niskim czynszu”. Wartość całej inwestycji oszacowano na 40,8 mln zł. To oznacza, że dotacja z budżetu państwa wynosi ok. 85% kwoty.

Advertisement

Interesujesz się rządowymi programami mieszkaniowymi? Zobacz także tekst Bezpieczny Kredyt 2%. Jak skorzystać z dopłaty?

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom uplasowała obligacje za 100 mln zł

Published

on

Inwestycja Metro Art zlokalizowana na warszawskiej Pradze, fot. Victoria Dom

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych. W ramach dwóch serii przydzieliła inwestorom papiery o łącznej wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji. Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju na rynku warszawskim i krakowskim. Planuje także wejść na rynek trójmiejski.

Victoria Dom systematycznie uruchamia nowe inwestycje i kolejne etapy osiedli. Deweloper realizuje projekty mieszkaniowe na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, spółka rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Spółka zakończyła właśnie kolejną emisję obligacji korporacyjnych. Inwestorzy, w ramach dwóch serii Y1 oraz Y2, objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 100 mln zł. Obligacje wprowadzono do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Obligacje Y1 oraz Y2 wyemitowano w ramach programu emisji o łącznej wielkość nie większej niż 100 mln zł. 67 inwestorom przydzielono obligacje serii Y1 o wartości 30 mln zł. Stopa redukcji była na poziomie blisko 8%. Natomiast serię Y2 o wartości 70 mln zł objęło 47 inwestorów. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy oraz częściowo zrefinansują poprzednie obligacje. 

Advertisement

Wiceprezes Victoria Dom: Jesteśmy wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali

— Inwestorzy, do których skierowana została nowa emisja, za nowe papiery w większości zapłacili gotówką (ponad 70 mln zł). Pozyskany w ten sposób kapitał obrotowy wykorzystamy na finansowanie nowych projektów i zakup nowych gruntów. Część zaoferowanych teraz obligacji o wartości blisko 30 mln zł, opłacona została natomiast wcześniej wyemitowanymi obligacjami o terminach zapadalności następujących w październiku tego roku i czerwcu przyszłego roku — przekazał Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

I dodał:

— Jesteśmy bardzo wdzięczni inwestorom, którzy nam zaufali i wsparli nas w dalszym rozwoju działalności na rynku warszawskim i krakowskim. W planach mamy także uruchomienie w najbliższym okresie pierwszego projektu na rynku trójmiejskim.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze